Zgłoszenia na egzaminy

Zasady zgłaszania się na egzaminy

 1. Do egzaminów mogą przystępować jedynie członkowie SJIP z opłaconą składką członkowską za rok, w którym wysyłają zgłoszenie jak i za rok, w którym odbywa się egzamin oraz - dotyczy egzaminów Intermediate) z ważnym na dany rok CMem.

 2. Składka członkowska powinna być opłacona w terminie (do 31 stycznia danego roku kalendarzowego).

 3. Termin zgłoszeń na egzaminy na nadchodzący rok kalendarzowy upływa z dniem 15 grudnia w roku poprzedzającym.

 4. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz pod tym na adresem (Uwaga! Link działa tylko dla zarejestrowanych użytkowników!). Osoby zgłaszające się na stopień Senior Intermediate proszone są o wysłanie maila na adres: komitet.techniczny@joga.org.pl

 5. Do 15 marca w danym roku kalendarzowym zostają ogłoszone dokładne daty i miejsce egzaminów w tymże roku.

 6. Opłatę egzaminacyjną należy uiścić najpóźniej do 30 dni od ogłoszenia daty i miejsca egzaminów (tj. do 15 kwietnia danego roku). Opłata jest bezzwrotna. Za datę wpłaty uznaje się datę księgowania wpłaty na koncie beneficjenta.

 7. W miarę wolnych miejsc przyjmuje się dodatkowe zgłoszenia na konkretny termin egzaminu: najpóźniej 3 miesiące przed egzaminem.

 8. Prace pisemne do egzaminu składa się najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed egzaminem do osoby przyjmującej zgłoszenia na dany egzamin.

Opłaty egzaminacyjne - rok 2017:

 • 300 zł. - pełny egzamin
 • 150 zł. - powtarzanie jednej części egzaminu - nauczania albo praktyki własnej
Opłata egzaminacyjna powinna zostać przelana na konto SJIP oraz opatrzona tytułem zawierającym poziom egzaminu oraz jeśli przelew jest wykonywany z konta innej osoby niż zgłaszana na egzamin - imię i nazwisko kandydata (np. Intro_2_luty_imię_nazwisko).

Kontakt mailowy w sprawie egzaminów prosimy kierować na: egzaminy@joga.org.pl

Komplet dokumentów wymaganych do egzaminu poziomu Intermediate oraz eksternistycznie na egzamin Introductory. Dokumenty powinny być dostarczone najpóźniej na 30 dni przed egzaminem do organizatora egzaminów.

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 2. Dwie rekomendacje również na odpowiednim formularzu rekomendacyjnym.

 3. Potwierdzenie wpłaty kwoty stanowiącej składkę członkowska za bieżący i poprzedzający rok kalendarzowy lub w wypadku egzaminu Intro I – za okres terminowania (dwa lata przed egzaminem).

 4. Praca pisemna.

Formularze do pobrania:

webmaster