FAQ Certyfikat Iyengara

Osoby nieposiadające Certyfikatu Iyengara:

 1. Co to znaczy, że nazwisko Iyengara® jest zastrzeżonym znakiem towarowym?
 2. Kiedy mogę używać nazwiska Iyengara®?
 3. Czy mogę umieścić na stronie szkoły zdjęcia/biogram/wypowiedzi B.K.S. Iyengara?
 4. Posiadam dyplom nauczycielski, czy mogę reklamować prowadzone przeze mnie zajęcia jako "jogę Iyengara"?
 5. Czy mogę umieścić na swojej stronie internetowej informację o zdanym egzaminie/stopniu nauczycielskim?
 6. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać Certyfikat?
 7. Jakie konsekwencje grożą za nieuzasadnione posługiwanie się nazwiskiem Iyengara?

image

Certyfikowani Nauczyciele:

 1. Jak mogę poinformować, że w mojej szkole odbywa się nauczanie jogi metodą Iyengara?
 2. Jak mogę udokumentować/zareklamować posiadanie Certyfikatu?
 3. Posiadam Certyfikat, czy mogę w połączeniu z nazwą szkoły użyć sformułowania "joga Iyengara"?

 

Osoby nieposiadające Certyfikatu Iyengara:

 1. Co to znaczy, że nazwisko Iyengara® jest zastrzeżonym znakiem towarowym?

  Nazwisko Iyengara podlega ochronie prawnej: użycie nazwiska Iyengara® w odniesieniu do towarów i usług związanych z nauczaniem jogi jest dozwolone tylko za zgodą właściciela znaku towarowego. W Polsce posługiwać się nazwiskiem Iyengara® w kontekście towarów i usług związanych z nauczaniem jogi mogą wyłącznie uprawnieni nauczyciele, którzy posiadają aktualny Certyfikat Iyengara.

 2. Kiedy mogę używać nazwiska Iyengara®?

  Jeżeli nie posiadasz Certyfikatu Iyengara, możesz używać nazwiska Iyengara wtedy, jeżeli nie sugeruje to w żaden sposób, że świadczysz usługi/prowadzisz nauczanie jogi oparte na metodzie Iyengara®. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień, powinno się zamieścić w takim wypadku adnotację, że podmiot nie jest autoryzowany do świadczenia usług/prowadzenia zajęć według metody B.K.S. Iyengara. Jeżeli posiadasz aktualny Certyfikat, możesz reklamować swoje zajęcia jako jogę Iyengara.

 3. Czy mogę umieścić na stronie szkoły zdjęcia/biogram/wypowiedzi B.K.S. Iyengara?

  Możesz wykorzystać materiały, związane z nazwiskiem Iyengara, na stronie szkoły (lub innego podmiotu, świadczącego usługi związane z nauczaniem jogi), tylko pod warunkiem umieszczenia w widocznym miejscu adnotacji, że zajęcia nie są prowadzone według metody Iyengara.

 4. Posiadam dyplom nauczycielski, czy mogę reklamować prowadzone przeze mnie zajęcia jako "jogę Iyengara"?

  Możesz reklamować swoje zajęcia jako "jogę Iyengara" tylko wtedy, jeżeli posiadasz aktualny Certyfikat Iyengara. W przeciwnym wypadku niedopuszczalne jest sugerowanie w jakikolwiek sposób (zdjęcia, cytaty), że Twoje zajęcia są prowadzone według metody Iyengara®.

  Dyplom nauczycielski jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, aby posługiwać się nazwiskiem Iyengara w odniesieniu do towarów i usług związanych z nauczaniem jogi. Jako posiadacz dyplomu możesz wystąpić o przyznanie Certyfikatu Iyengara, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów.

 5. Czy mogę umieścić na swojej stronie internetowej informację o zdanym egzaminie/stopniu nauczycielskim?

  Jeżeli nie posiadasz Certyfikatu, możesz umieścić w Internecie informację o stopniu nauczycielskim pod warunkiem, że strona nie jest związana w jakikolwiek sposób z usługami/towarami dotyczącymi nauczania jogi. Jeżeli chcesz zamieścić taką informację np. na stronie szkoły, w której prowadzisz zajęcia, powinna być ona opatrzona następującą adnotacją: "nie posiada uprawnień do nauczania jogi według metody Iyengara®".

 6. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać Certyfikat?

  Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest:

  • aktualne członkostwo SJIP
  • posiadanie stopnia nauczycielskiego minimum Introductory II
  • udział w odpowiedniej ilości warsztatów/szkoleń
  • podpisanie umowy oraz wniesienie stosownej opłaty licencyjnej

  szczegółowe informacje: http://joga.org.pl/Nauczyciele/certyfikat-procedury

 7. Jakie konsekwencje grożą mi za nieuzasadnione posługiwanie się nazwiskiem Iyengara?

  W wypadku posługiwania się nazwiskiem Iyengara w sposób naruszający ochronę znaku towarowego, a w szczególności mogący wprowadzić w błąd, co do uprawnień nauczycielskich, SJIP jest zobowiązane żądać zaniechania naruszania, usunięcia jego skutków, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej. Ponadto za bezprawne posługiwanie się nazwiskiem Iyengara można być pociągniętym do odpowiedzialności karnej. Przepisy prawne przewidują w tym zakresie następujące kary: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

imageCertyfikowani Nauczyciele:

 1. Jak mogę poinformować, że w mojej szkole odbywa się nauczanie jogi metodą Iyengara?

  Jeżeli w danej szkole prowadzi zajęcia nauczyciel posiadający aktualny Certyfikat Iyengara, nadawany przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce, informację taką można zamieścić tylko odnośnie zajęć tego konkretnego nauczyciela. Niedopuszczalne jest np. stosowanie zwrotów "szkoła według metody Iyengara", "joga według Iyengara" w połączeniu z nazwą szkoły. Nie można również łączyć nazwy szkoły ze znakiem graficznym Certyfikatu Iyengara.

 2. Jak mogę udokumentować/zareklamować posiadanie Certyfikatu?

  Jako certyfikowany nauczyciel zostajesz umieszczony na liście nauczycieli, dostępnej na stronie http://joga.org.pl/Nauczyciele/lista-nauczycieli
  Masz prawo również umieścić bezpośrednio przy informacji na temat certyfikowanego nauczyciela (bądź jego zajęć) znak graficzny Certyfikatu (znak STOJĄCEJ POSTACI - NATARAJASANA) oraz sformułowanie "posiadacz Certyfikatu Iyengara".

 3. Posiadam Certyfikat, czy mogę w połączeniu z nazwą szkoły użyć sformułowania "joga Iyengara"?

  Certyfikat przewidziany jest dla osób indywidualnych, nigdy dla grupy. Nie mogą go używać firmy lub instytuty. Nawet jeżeli w danej szkole uczy nauczyciel, posiadający aktualny Certyfikat, można jedynie zamieścić adnotację przy opisie tego konkretnego nauczyciela bądź jego zajęć, że naucza metodą jogi Iyengara. Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce nie ma kompetencji do zezwalania na używanie słowa Iyengar w nazwie szkoły. Aby użyć nazwiska Iyengara w nazwie szkoły, konieczna jest specjalna zgoda właściciela znaku towarowego.

webmaster