Sięgnij do źródeł

Joga Iyengara

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat olbrzymią popularność na świecie zdobywa joga Iyengara. Fenomen tej metody polega na połączeniu tradycji z nowoczesną, starannie dopracowaną metodologią.

Certyfikat Iyengara

image

Aby zapewnić jednolite i najwyższe standardy nauczania, uprawnienia do stosowania (przekazywania) jogi według metody Iyengara mają wyłącznie wykwalifikowani nauczyciele, którzy posiadają aktualny Certyfikat Iyengara.

Przekaz Iyengara jest integralnym systemem, w którym klarowność idzie w parze z finezją wykonywanych ćwiczeń. Iyengar, wybrany przez "Time" jednym ze stu najbardziej wpływowych ludzi naszych czasów, kładzie nacisk na precyzję oraz głęboko przemyślaną metodykę nauczania.

Joga Iyengara jest bezpieczną i sprawdzoną metodą, której prawo przekazywania mają wyłącznie wykwalifikowani nauczyciele. Efekty działania jogi zostały zweryfikowane przez współczesne badania naukowe.

Zgodnie z definicją B.K.S. Iyengara "Joga to ponadczasowa, praktyczna nauka, rozwijająca się przez tysiąclecia i zajmująca się fizycznym, moralnym, psychicznym oraz duchowym zdrowiem człowieka jako całości".

image

W Polsce Certyfikat przyznawany jest przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce. SJIP potwierdza w ten sposób kompetencje nauczyciela oraz jego uprawnienia do nauczania jogi według metody Iyengara®.

Certyfikat stanowi podstawową gwarancję dla uczniów, że ich opiekun posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz jest właściwie przygotowany do prawidłowego, a ponadto bezpiecznego prowadzenia zajęć jogi.

Tylko nauczyciele, którzy uzyskali ważny Certyfikat, mogą posługiwać się nazwiskiem Iyengara® w odniesieniu do usług związanych z nauczaniem jogi. Nazwisko Iyengara® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

webmaster