Formularz informacyjny: pierwsze zgłoszenie

Drodzy nauczyciele,

Na dzień dzisiejszy blokujemy czasowo możliwość uaktualnienia certyfikatu CM z uwagi na przenoszenie formularza na nową stronę internetową.

Prosimy o niewpłacanie opłaty droga tradycyjną - na nowej stronie będzie odbywać się to automatycznie przez system płatności on-line.

O możliwości uaktualnienia CM zostaniecie powiadomieni drogą mailową.

Z pozdrowieniami SJIP

webmaster