Formularz informacyjny: pierwsze zgłoszenie

Drodzy nauczyciele,

Na dzień dzisiejszy blokujemy czasowo możliwość uaktualnienia certyfikatu CM z uwagi na przenoszenie formularza na nową stronę internetową.

Prosimy o niewpłacanie opłaty droga tradycyjną - na nowej stronie będzie odbywać się to automatycznie przez system płatności on-line.

O możliwości uaktualnienia CM zostaniecie powiadomieni drogą mailową.

W pierwszej kolejności weryfikujemy, kto z członków podpisał umowę ze Stowarzyszeniem umożliwiającą wykup licencji.

Tylko osoby, które podpisały umowę będą mogły przystąpić do procedury weryfikacyjnej. Jeśli nie podpisałeś umowy - wydrukuj ją w dwóch egzemplarzach, podpisz i wyślij do siedziby Stowarzyszenia.

Umowa do pobrania: http://joga.org.pl/nauczyciele/certyfikat-procedury/informacje

Przewidujemy, że formularz będzie dostępny na początku maja 2019r, prosimy o cierpliwość.

Z pozdrowieniami SJIP

webmaster