Regulamin Wewnętrzny

Artykuł 1. - Etyka

1.1 Członkowie Zarządu reprezentujący Stowarzyszenie zobowiązani są dbać o to, by ich postępowanie było zgodne z etyką.
1.2 Członkowie zwyczajni - nauczyciele zobowiązują się moralnie do szkolenia jedynie w zakresie jogi Iyengara.

Artykuł 2. - Komitet Techniczny

2.1 Komitet Techniczny określa kierunek szkolenia i egzaminowania nauczycieli, zgodnie z zaleceniami Instytutu Iyengara w Punie.
2.2 Organizuje egzaminy i nadaje dyplomy nauczycielskie. 2.3 Uaktualnia corocznie listę nauczycieli PSJI.

Artykuł 3. - Ukonstytuowanie

3.1 Komitet Techniczny jest wyłaniany spośród członków zwyczajnych nauczycieli stopnia Senior lub, przy ich braku, Juniorów III, (z opłaconymi składkami nauczycielskimi i posiadających ważny dyplom).
3.2 Komitet Techniczny odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia.W załączniku znajdują się aktualne zalecenia Instytutu Iyengara w Punie, dotyczące ważności i odnawiania dyplomów.

Artykuł 4. - Skład

a) Członkowie
Wszyscy członkowie Komitetu Technicznego powinni być bezwzględnie członkami zwyczajnymi - nauczycielami.
Do Komitetu Technicznego mogą należeć wszyscy nauczyciele stopnia Senior, lub przy ich braku, Junior III, którzy złożą prośbę do SJIP. Ich liczba nie może przekroczyć 7 osób.
Są oni dokooptowani po imiennym zgłoszeniu do Zarządu przez urzędujący Komitet Techniczny, na okres 2 lat. Ich mandat jest odnawialny.

b) Przewodniczący
Przewodniczący wybierany jest spośród członków Komitetu Technicznego posiadających dyplom najwyższego stopnia, z możliwością odnowienia mandatu. W przypadku jego odmowy, przewodniczący zostaje wybrany według tych samych kryteriów odnośnie poziomu dyplomu spośród innych członków.

Artykuł 5. - Dymisja-skreślenie

5.1 W przypadku nie przedłużenia dyplomu lub braku przynależności do SJIP jako członka zwyczajnego nauczyciela lub na osobistą rezygnację.

 

Artykuł 6. - Komitet ds. Etyki

6.1 Komitet ds.Etyki ma za zadanie czuwać nad stosowaniem ujednoliconych przez Instytut Iyengara w Punie zasad i uregulowań dotyczących członkostwa i ważności dyplomów.

{mospagebreak}

Artykuł 7. - Ukonstytuowanie

7.1 Komitet ds.Etyki wyłaniany jest spośród członków zwyczajnych nauczycieli, z aktualnie opłaconymi składkami nauczycielskimi i posiadających ważny dyplom.
7.2 Komitet ds.Etyki wybierany jest przez członków zwyczajnych nauczycieli.
7.3 Członkowie Komitetu ds.Etyki nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 8. - Skład

8.1 Komitet ds.Etyki składa się z co najmniej 3 członków. Ukonstytuowany Komitet Etyki stosuje formę kolegialną, bez przewodniczącego i sekretarza.

Artykuł 9. - Trwanie mandatu

9.1 Okres mandatowy wynosi 4 lata z możliwością odnowienia.

Artykuł 10. - Zwolnienie-skreślenie

10.1 W przypadku nie przedłużonej ważności dyplomu lub nieuiszczonych aktualnych składek lub na osobistą rezygnację.

Artykuł 11. - Funkcjonowanie

11.1 Decyzje są podejmowane na zasadzie większości absolutnej. Każdy członek posiada jeden głos.
11.2 Budżet ustalany jest w uzgodnieniu ze skarbnikiem SJIP i pod jego kontrolą.

Artykuł 12. - Inne Komisje

12.1 Poza komisjami wymienionymi w Statucie i Regulaminie Wewnętrznym, Zarząd może powoływać i odwoływać inne Komisje do realizacji określonych zadań (np.ds. tłumaczeń, medycznych, konwencji itd.) i mianować ich przewodniczących.

Artykuł 13 - Składki członkowskie

13.1 Składka członkowska obejmuje rok kalendarzowy i jest płatna do końca marca danego roku.

Artykuł 14.

14.1 Prezes Stowarzyszenia zobowiązany jest wprowadzić w życie niniejszy Regulamin Wewnętrzny.

Kalendarz imprez

<<  Kwiecień 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526
      
webmaster