Historia Stowarzyszenia

29 IV - 1 V 2002

Wschodnio-Europejska Konwencja Jogi Iyengara w Częstochowie poprowadzona przez córkę B.K.S. Iyengara - Gitę.

Gita spotkała się z dyplomowanymi nauczycielami i wyraziła swoje poparcie dla utworzenia Stowarzyszenia w Polsce, natomiast osoby Jej towarzyszące - Gloria Goldberg i Faeq Biria - przedstawili zasady funkcjonowania Stowarzyszeń w innych krajach.

20 X 2002

Zgromadzenie Założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (PSJI), na którym powołano uchwałę o utworzeniu PSJI, uchwalono Statut oraz powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną PSJI.

styczeń 2003

Inauguracja pierwszego Kursu Nauczycielskiego w Polsce.

maj 2003

Zakońcenie procesu rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Katowicach, co stanowiło podstawowy warunek rozpoczęcia działalności statutowej.

22 VI 2003

Spotkanie Informacyjne w Sali Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, na którym Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Komitet Techniczny szczegółowo przedstawili i wyjaśnili swoje dotychczasowe działania. Gościem Honorowym tego spotkania był Faeq Biria z Francji.

25 VI 2003

Pierwszy egzamin nauczycielski przeprowadzony przez Komitet Techniczny PSJI dla osób podnoszących swoje kwalifikacje ze stopnia Introductory I na Introductory II.

26-27 XI 2003

Pierwszy egzamin nauczycielski na stopień "Wstępny", który pomyślnie zaliczyło 19 osób.

30 XI 2003

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym powołano Komisję ds. Etyki oraz Zespół ds. Tłumaczeń i Zespół Redakcyjny. Zatwierdzono również Regulamin Wewnętrzny PSJI.

luty 2004

Wizyta w Punie, podczas której delegacja polska kilkakrotnie miała możliwość spotkać się z Iyengarem oraz najlepszymi nauczycielami jego szkoły. Przez Gurudżiego została doceniona dotychczasowa praca nad popularyzacją jogi B.K.S. Iyengara w Polsce oraz uzyskano zezwolenie na:

1. dalszą rozbudowę europejskiego centrum jogi Iyengara, które nadal oddziaływać będzie na kraje sąsiednie

2. skonstruowanie i realizowanie programów nauczania jogi według metody Iyengara na różnych poziomach, w tym i nauczycielskim w Politechnice Częstochowskiej.

Kalendarz imprez

<<  Listopad 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    
 
webmaster