ogłoszenia

Relacja po konwencji i walnym zgromadzeniu

Za nami już emocje tegorocznej Polskiej Konwencji Jogi Iyengara z Christianem Pisano, która odbyła się w Krakowie w dniach 9 - 12 maja 2019. Praktyka pełna wolności i przestrzeni dała uczestnikom wiele wzruszeń, doświadczeń i nowych doznań. Pisano, jeden z najwyższych stopniem nauczycieli jogi Iyengara, praktykujących wiele lat u boku Gurujiego, obecnie jest orędownikiem akceptacji ograniczeń i praktyki nacechowanej radością oraz wolnością. Podczas konwencji namawiał uczestników do poszukiwania przestrzeni w ciele i umyśle, poddawania się przepływowi energii. Jego płynące prosto z serca wypowiedzi nakłaniały do refleksji i otwierały nowe możliwości rozumienia praktyki. Dla wielu uczestników konwencji był czas wyjątkowy i ważny.

Czas podczas konwencji był wykorzystany maksymalnie efektywnie. Uczestnicy konwencji wzięli udział w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w panelu dydaktyczno-dyskusyjnym "Relacja między instruktorem a ćwiczącym w praktyce jogi". Temat zakresu i sposobu prowadzenia korekt manualnych w jodze dyskutowany jest obecnie w wielu krajach na świecie. Panel był naszym polskim wkładem w te rozważania.

Tradycyjnie przy okazji konwencji odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Tym razem spotkaliśmy się dwukrotnie. W czwartek 9 maja na zwyczajnym walnym, podczas którego zatwierdzone zostały sprawozdania zarządu i poszczególnych komisji oraz komitetu technicznego. W piątek 10 maja na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wybraliśmy nowych członków zarządu i przewodniczącego komisji technicznej. (protokoły z walnych zgromadzeń znajdują się w załączniku)
W skład zarządu wchodzą obecnie:
- Monika Salitra, prezes
- Inka Cattell, wiceprezes
- Małgorzata Skórska, członek zarządu odpowiadający za PR Stowarzyszenia,
- Tomasz Pyrzewicz, członek zarządu odpowiadający za organizację egzaminów,
- Roman Grzeszykowski, członek zarządu odpowiadający za projekt Bellur oraz akcje charytatywne,
- Iwona Gajko, przewodnicząca Komitetu Technicznego.

W piątek odbyła się również dyskusja na temat przyszłości szkoleń nauczycielskich. Więcej na ten temat można przeczytać w załączniku:

 

ZMIANY WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ OD 2020 ROKU

Wkrótce pojawią się nowe wymogi egzaminacyjne i zmiany w systemie szkoleń obowiązujące od 2020 roku.

 

Raya Uma Datta w Polsce

Polska Konwencja Jogi Iyengara odbędzie się w dniach 26 - 29 marca 2020 roku w Krakowie. Jej gościem będzie Raya Uma Datta, jeden z najbardziej utalentowanych nauczycieli Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie.

Coroczne konwencje są ważnym wydarzeniem dla członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce i wszystkich sympatyków tej metody. Intensywność praktyki, możliwość weryfikacji wiedzy z najbardziej doświadczonymi nauczycielami na świecie, wspólne dyskusje i przebywanie razem stanowią o niepowtarzalnym charakterze tych wydarzeń. Intencją SJIP jest, aby jak największa grupa osób (nie tylko nauczycieli) mogła wziąć udział w każdej konwencji, dlatego termin tego wydarzenia jest obecnie podawany znacznie wcześniej.

Naszym przyszłorocznym gościem będzie Raya Uma Datta, dla wielu bywalców Instytutu w Punie, najciekawszy, najbardziej energetyczny i bardzo doświadczony nauczyciel. Praktykę w RIMYI  rozpoczął w wieku dziesięciu lat. W 1998 roku wziął udział w pokazie zorganizowanym z okazji 80. urodzin Iyengara. Od tego momentu praktykował i uczył się bezpośrednio z Gurujim. Nauczanie rozpoczął od prowadzenia klas dla dzieci. Od 2002 roku uczy w klasach ogólnych i prowadzi grupy terapeutyczne. Studiował filozofię. Jest pasjonatem fotografii, był częcią zespołu, który stworzył zdjecia do kalendarza na 93. urodziny Gurujiego. Raya towarzyszył B.K.S.Iyengarowi w wielu podróżach zagranicznych – w Rosji i Australii w 2009 roku, w RPA w 2011 r. Samodzielnie prowadził seminaria i konwencje w Izraelu, Kanadzie, Hiszpani, Włoszech, Niemczech, Brazylii, Chile, Argentynie i Belgi. W 2020 roku poprowadzi konwencje również w USA, Meksyku oraz Ukrainie.

W Krakowie w marcu 2020 roku Raya Uma Datta poprowadzi cztery dni warsztatów. Szczegóły dotyczące zapisów na konwencję będą przekazane w późniejszym terminie.

Zespół SJIP


 

Newsletter Listopad 2018

  1. Zapraszamy do zapoznania się z listem Komisji etyki, skierowanym do Was – wszystkich nauczycieli i praktykujących jogę Iyengara. Komisja podejmuje w nim temat standardów etycznych w relacji nauczyciel-uczeń. List dostępny jest na stronie Stowarzyszenia oraz w załączniku to newslettera. 

  2. Zachęcamy do udziały w ankiecie odstępnej na FB Stowarzyszenia. Jak dobrze wiecie, do poprowadzenia Polskiej Konwencji Jogi Iyengara w 2019 roku zaproszony przez nas został Manuso Manos, jeden z najbliższych uczniów Gurujiego i najbardziej doświadczonych nauczycieli na świecie. Ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i pojawienie się oskarżeń pod adresem Manuso w związku z akcją #Metoo, spowodowały, chcemy zasięgnąć Waszej opinii. Zarzuty dotyczyły zarówno sytuacji sprzed wielu lat, jak i niedawnych incydentów. Komisja etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w USA uznała je za bezpodstawne, jednak to nie wystarczyło by rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie chcemy brać udziału w rozstrzyganiu tej sprawy. Na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za powodzenie Konwencji, również pod względem finansowym. Stąd nasza prośba o Wasz głos w tej sprawie. Czy weźmiecie udział w Konwencji z Manuso?  Czekamy na Wasze głosy do 6. Listopada. 

  3. Zapraszamy do zamawiania koszulek z okazji obchodów 100-lecia urodzin Iyengara. Dla szkół, które zdecydują się wziąć je w komis, przygotowaliśmy specjalną ofertę- 10% zysków ze sprzedaży zostaje u sprzedającego. Chętnych do sprzedaży koszulek zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@joga.org.pl.

  4. Przypominamy o  Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 o godzinie 14.00 w Krakowie w Szkole Jogi Sadhana przy ul. Długiej 17A

 

 

List przypominający o standardach etycznych

Koleżanki i koledzy,

Komisja Etyki ma za zadanie czuwać nad: stosowaniem ujednoliconych przez RIMYI zasad i uregulowań dotyczących członkostwa, przestrzeganiem zasad etycznych obowiązujących nauczycueli jogi oraz przestrzeganiem umów licencyjnych, w przypadku nieuprawnionego użycia nazwiska lub znaku towarowego wszczęcie procesów prawnych, rozstrzyganiem sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Systematycznie chcemy działać na rzecz wysokich standardów etycznych w jodze.

Jeden temat wydaje się szczególnie ważny. Wpisuje się w toczącą się na całym świecie dyskusję o szacunku w relacjach między kobietami i mężczyznami. Skandal dotyczący przemocy seksualnej, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku, swoją medialną siłą nakłonił wiele osób do refleksji i weryfikacji dotychczasowych zachowań. Fala informacji o rozmaitych formach molestowania seksualnego była dla wielu z nas wstrząsem. Okazuje się, że przyzwolenie na nieetyczne zachowania obowiązywało w niezliczonej liczbie środowisk, a ofiary przemocy mówią o tym dopiero po wielu latach.

Do komisji etyki SJIP nie wpłynęła nigdy oficjalna skarga związana z przemocą seksualną, ale kilkukrotnie pojawiły się anonimowe pisma dotyczące niestosownych zachowań nauczycieli jogi. Brak podpisu powoduje, że nie można na ich podstawie nikogo oskarżyć, ani wszcząć oficjalnego postępowania wyjaśniającego. Fakt ten jednak może być dla nas wszystkich inspiracją do głębszej refleksji, analizy obowiązujących w naszym Stowarzyszeniu zasad, odpowiedzi samemu sobie na pytania dotyczące granic i przyzwolenia na łamanie reguł.

Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie w sprawie szacunku, zaufania i odpowiedniego traktowania każdego ucznia. Konstytucja opracowana przez B.K.S. Iyengara jasno i precyzyjnie donosi się do kwestii relacji nauczyciel - uczeń. Przytaczamy tu pełen cytat z załącznika F poświęconego etyce społecznej:

c) Nauczyciele Jogi Iyengara rozumieją, że istnieje pewna przewaga nauczyciela wobec ucznia i unikają jakiegokolwiek wykorzystywania zaufania i potencjalnej zależności takich uczniów (Ahimsa i Aparigraha).

d) Wobec tej przewagi Nauczyciele Jogi Iyengara rozpoznają niebezpieczeństwo podwójnej relacji, która może utrudnić / objąć relację uczeń – nauczyciel. Podwójna relacja ma miejsce, gdy zachodzą interakcje między nauczycielem i uczniem poza kontekstem relacji uczeń – nauczyciel. Nauczyciele Jogi Iyengara zachowują nadzwyczajną czujność, jeśli charakter podwójnej relacji staje się intymny.

e) W miarę możliwości, Nauczyciele Jogi Iyengara dokładają wszelkich starań, aby pomóc uczniowi w znalezieniu innego nauczyciela Iyengara, jeśli relacja uczeń – nauczyciel jest niewłaściwa (Aparigraha).”

Niech te słowa pomagają nam podejmować słuszne decyzje i rozstrzygać towarzyszące życiu dylematy.

Pamiętajcie też, że wszelkie wątpliwości i uwagi możecie zgłaszać do komisji etyki, organu zobowiązanego do zachowania pełnej dyskrecji. W miarę możliwości będziemy starali się działać na rzecz jasnych zasad i przestrzegania spuścizny Gurujiego. Piszcie na adres komisja.etyki@joga.org.pl

Komisja Etyki

 

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2018r

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce na podstawie § 19 ust 7 Statutu Stowarzyszenia zwołuje
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
które odbędzie się w dniu 5 maja 2018 (sobota) w godzinach 15:30-18.00 w Krakowie przy ul. Lema 7 - Mała Hala Tauron Arena.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia znaleźć na naszej stronie: ZWZC2018
Znajduje się tam też do pobrania sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2017.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, informując jednocześnie, że materiały stanowiące przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce udostępnione zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. Jest to niezbędny czas do wprowadzenia do dokumentów niezbędnych zmian, które były przedmiotem spotkania w dniu 28.03.2018r z Przewodniczącą Komitetu Technicznego Nataszą Moszkowicz a Abhijatą Sridhar Iyengar w Punie.

Miło nam poinformować, że z uwagi na odbywająca się w tym dniu Wschodnioeuropejską Konwencje Jogi Iyengara, Stowarzyszenie zapewni w godz.15.00-15.30 ciepły posiłek osobom, zdecydują się na udział w Zebraniu. Zapisy prosimy kierować na adres: biuro@joga.org.pl do dnia 30.04.2018r, ponieważ niezbędne jest wcześniejsze zamówienie konkretnej ilości posiłków.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

Agata Rozkocha- Prezes Zarządu

 

Strona 1 z 11

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
webmaster