Newsletter Styczeń 2016

1. Bellur Project

2. Składki członkowskie 2016

3. Ogłoszenia Zarządu/ Komitetu Technicznego SJIP:

  1. Egzaminy nauczycielskie 2016
  2. Spotkania Zarządu/ Komitetu Technicznego SJIP
  3. Polska Konwencja Jogi Iyengara z Faeqiem Birią

Dziękujemy Wam za udział w akcji zbierania środków na Bellur Project 2016. Udało nam się zgromadzić 1755,00 zł.

Szczegółowy rezultat tegorocznej zbiórki znajdziecie tu: http://joga.org.pl/imprezy/projekt-bellur

 

Składki członkowskie 2016:

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że od 2015 roku składkę członkowską należy opłacić do 31 stycznia wg następujących stawek:

* Członkowie nauczyciele - osoby posiadające dyplom min. Intro II: 200 zł.

* Członkowie uczniowie - osoby bez dyplomu albo w trakcie szkolenia nauczycielskiego: 100 zł.

Więcej informacji o korzyściach płynących z członkostwa w SJIP: http://joga.org.pl/sjip/Skladki-czlonkowskie

 

Ogłoszenia Zarządu/ Komitetu Technicznego SJIP:

1. Egzaminy nauczycielskie 2016 - za zgodą KT SJIP termin zapisów na egzaminy nauczycielskie 2016 został przedłużony do 31 stycznia. Formularz rejestracji znajdziecie tu: http://joga.org.pl/Nauczyciele/Egzaminy-nauczycielskie/684

Osoby, które w terminie nie zarejestrują się przez formularz - nie zostaną uwzględnione na listach egzaminowanych w 2016.

Daty i miejsce egzaminów 2016 (tylko Introductory II) znajdziecie tu: http://joga.org.pl/Nauczyciele/Egzaminy-nauczycielskie

 

2. Spotkania Zarządu/ Komitetu Technicznego SJIP:

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkania egzaminatorów ze świata, które odbyło się w Punie w RIMYI 1-3 grudnia 2015: http://joga.org.pl/rimyi

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkania Zarządu SJIP, które odbyło się w Krakowie 8 listopada 2015: http://joga.org.pl/sjip/Wladze/zarzad/sprawozdania/822-protoko-z-zebrania-zarzdu-8-listopada-2015

Zapraszamy do zapoznania się z kwartalnym sprawozdaniem z działalności Zarządu SJIP X-XII: http://joga.org.pl/sjip/Wladze/zarzad/sprawozdania/823-kwartalne-sprawozdanie-z-dziaalnoci-zarzdu-sjip-x-xii15

 

3. Polska Konwencja Jogi Iyengara z Faeqiem Birią: 3-5 czerwca 2016, ComCom Zone, ul Ptaszyckiego 6, Kraków - Nowa Huta.

20 grudnia zostały otwarte zapisy na PKJI 2016. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy nie zwlekać z decyzją o udziale. Informacja i rejestracja tu: http://joga.org.pl/imprezy/konwencja/792

Zapraszamy również do zapoznania się ze wspomnieniami i wrażeniami z kontaktu z tym charyzmatycznym nauczycielem. Jako pierwszy publikujemy artykuł oddanego ucznia Faeqa - Roberta Spicy, który od lat regularnie uczestniczy w jego warsztatach we Francji:http://joga.org.pl/Joga/artykuly/821-faeq-biria

webmaster