Newsletter Kwiecień 2016

I. Wybory Zarządu na ZWZC

II. Polska Konwencja Jogi Iyengara z Faeqiem Birią

III. Ogłoszenia Zarządu SJIP

Kadencja obecnego Zarządu dobiega końca w czerwcu. Na najbliższym ZWZC, o którym będziemy informować w osobnym mailingu, zostanie wybrany nowy Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu. Również na tym Walnym - czekają nas wybory do Komisji ds Etyki oraz do Komisji Rewizyjnej. Gorąco zachęcamy do kandydowania do tych władz stowarzyszenia. Aby przybliżyć Wam na czym polega pełnienie funkcji - zwłaszcza tej najważniejszej - przygotowaliśmy kompendium wiedzy o obowiązkach, kompetencjach i warunkach zatrudnienia Prezesa: http://joga.org.pl/sjip/Wladze/zarzad/sprawozdania/834-obowizki-odpowiedzialno-i-warunki-zatrudnienia-prezesa-zarzdu-sjip

Pełną informację władzach SJIP znajdziecie w Statucie: http://joga.org.pl/sjip/Cele-i-dzialalnosc/statut

Poniżej zaś znajdziecie krótkie objaśnienie dot. pełnienia funkcji w dwóch pozostałych ciałach:

I./ Komisja ds Etyki

Rozpatruje wszelkie wnioski o naruszeniu zasad etycznych zarówno w relacjach nauczyciel-uczeń, jak również w relacjach koleżeńskich (sytuacje sporne) i w stosunku do Stowarzyszenia (naruszanie dobrego imienia organizacji).

II./ Komisja Rewizyjna

Co roku przed ZWZC do KR wpływają dokumenty dot. działalności SJIP w poprzednim roku kalendarzowym: wynik finansowy z dokumentami uzupełniającymi z biura księgowego oraz sprawozdanie z działalności Zarządu. Na tej podstawie KR sporządza raport dot. kontroli działań Zarządu a następnie odczytuje go na ZWZC.

 

Polska Konwencja Jogi Iyengara z Faeqiem Birią: 3-5 czerwca 2016, ComCom Zone, ul. Ptaszyckiego 6, Kraków - Nowa Huta.

Uprzejmie informujemy, że zapisy zostały zamknięte z powodu braku miejsc. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy pisać na adres: biuro@joga.org.pl (wpis na listę rezerwową).

Ogłoszenia Zarządu SJIP:

1. Zapraszamy do zapoznania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Zarządu SJIP: http://joga.org.pl/sjip/Wladze/zarzad/sprawozdania/832-sprawozdanie-z-dziaalnoci-zarzdu-sjip-za-rok-2015

2. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z kadencji Zarządu SJIP (2012-2016): http://joga.org.pl/sjip/Wladze/zarzad/sprawozdania/833-sprawozdanie-z-dziaalnoci-zarzdu-sjip-12-16

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SJIP 2016: Kraków, 4 czerwca 2016.

Przypominamy o planowanym ZWZC, które odbędzie się w trakcie PKJI w sobotę w hali sportowej ComCom Zone, ul Ptaszyckiego 6, Kraków - Nowa Huta. Oficjalne zwołanie zebrania nastąpi na 30 dni wcześniej w osobnym biuletynie. Zapraszamy do udziału wszystkich członków!

 

 

webmaster