ogłoszenia

 
 

Zmiany w zarządzie

Miło nam zawiadomić, że 12/09 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SJIP zostali powołani nowi członkowie Zarządu:

Jednocześnie Walne przyjęło rezygnację trójki niezwykle zasłużonych członków Zarządu: Julii Południewskiej, Olgi Lasota i Roberta Ściubidło.
Dzięki ich wytrwałej pracy i rzetelnemu pełnieniu funkcji między innymi mogły odbyć się dwie konwencje jogi Iyengara w Warszawie. Dziękujemy za zaangażowanie!
Osoby, których status w Zarządzie się nie zmienił to Prezes Katarzyna Pilorz i Wice Prezes Justyna Wojciechowska.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 2015

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 września 2015 o godzinie 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr. 30 - ul. Konfederacka 12, Kraków Dębniki.

Porządek obrad znajduje się w załączniku. (Porządek obrad do pobrania) NWZC ma slużyć wyborom uzupelniającycm do Zarządu SJIP w związku z zapowiadaną rezygnacją z funkcji w Zarządzie przez niektórych dotychczasowych członków. Kadencja obecnego Zarządu kończy się w czerwcu 2016 więc potencjalni nowi członkowie pełniliby swoją funkcję przez okres od września 2015 do czerwca 2016. Jeśli zgłoszą chęć kontynuacji pracy w Zarządzie - mogą zostać ponownie wybrani na kolejną kadencję Zarządu czerwiec 2016 - czerwiec 2020.

Osoby, które chciałyby kandydować powinny być obecne na ZWZC oraz ich kandydatura powinna zostać zgłoszona w trakcie zebrania przez członka SJIP obecnego na tym zebraniu. W celu zapoznania się z charakterem pracy w Zarządzie zapraszamy na spotkanie z Prezes Zarządu - Katarzyną Pilorz, które odbędzie się w dniu poprzedzającym NWZC: 11 września o godzinie 16:15 w restauracji K4 - ul. Konfederacka 4, Kraków Dębniki. Prezes przedstawi plan działań Zarządu na nadchodzące miesiące oraz będzie odpowiadać na pytania. Serdecznie zapraszamy zwłaszcza osoby zainteresowane kandydowaniem.

Zachęcamy również do lektury sprawozdań z prac Zarządu, które są publikowanie co kwartał na stronie www: http://joga.org.pl/sjip/Wladze/Zarzad/sprawozdania

Protokół i uchwały z NWZC 2015: do pobrania tutaj (PDF)

 
 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2015

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SJIP,

16 maja 2015, Warszawa

Porządek Zgromadzenia:

1)Otwarcie obrad przez Wiceprezesa Justynę Wojciechowską,
2Powołanie Julii Południewskiej na przewodniczącego zebrania i Romana Grzeszykowskiego na protokolanta zebrania,
3)Sporządzenie listy obecności,
4) Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał przez Wiceprezesa Justynę Wojciechowską,
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania Julię Południewską,
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 2014 rok przez Justynę Wojciechowską,
7) Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2014 przez Justynę Wojciechowską,
8) Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2014 przez Agnieszkę Gawędzką,
9) Przedstawienie Sprawozdania Komitetu Technicznego za rok 2014 przez Romana Grzeszykowskiego,
10) Podjęcie uchwał - uchwały w załączniku:

a) Przyjęcia Tekstu Jednolitego Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce;
b) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego SJIP za rok 2014;
c) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2014;
d) Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014;
e) Zatwierdzenie Sprawozdania Komitetu Technicznego za rok 2014;
f) Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014;

11) Dyskusja i wolne wnioski:

• wyznaczenie terminu kolejnego NWZC na 12.09.2015r. Kraków.

12) Zakończenie obrad.

 

 

Strona 5 z 11

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
webmaster