ogłoszenia

Warsztat z Abhijatą Sridhar w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że na zaproszenie PSJI przyjedzie do Polski Abhijata Sridhar

wnuczka B.K.S. Iyengara, spadkobierczyni jego nauczania.

Konwencja z Abhi odbędzie się w dn. 13-14 maja 2014 r. w Warszawie.

Osoby chcące pomóc przy organizacji konwencji zapraszamy do dołączenia do grupy roboczej. Koordynatorem grupy roboczej jest Julia Butrym-Południewska. Prosimy o kontakt z koordynatorem: julia.butrym-poludniewska@joga.org.pl.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSJI

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) na dzień 9 czerwca 2013 r. na godzinę 13.00.

Zebranie odbędzie się w szkole jogi: Joga Rytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od Baśniowej), Warszawa (Ochota).

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2012.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie Zebrania.

 

Zarząd PSJI

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSJI

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (NWZC) na dzień 26 maja 2013 r. na godzinę 12.00. Zebranie odbędzie się w Krakowie w Ośrodku Kultury Krakowiacy, ul. Św. Gertrudy 4.

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania NWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad NWZC.

6. Przyjęcie rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji.

7. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

8. Wybór pozostałych członków Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Odczytanie protokołu NZWC.

11. Zakończenie Zebrania

 

Zarząd PSJI

 

 

Komisja Rewizyjna

W dniu 7 stycznia 2013 roku uległa rozwiązaniu Komisja Rewizyjna
PSJI. Powodem była rezygnacja członków KR z pełnionych funkcji. Wobec
zaistniałej sytuacji Zarząd PSJI zwraca się prośbą do osób, które
chciałyby się podjąć pełnienia tej funkcji o przysłanie zgłoszeń na
adres elektroniczny: katarzyna.pilorz@joga.org.pl

 

Budżet PSJI na rok 2013

budżet PSJI na rok 2013

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 2012

13 września 2012 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSJI:

 

Strona 9 z 11

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
webmaster