ogłoszenia

List Gurujiego do nauczycieli

22 grudzień 2010

Moi drodzy Nauczyciele:

Wprowadzone w 2009 roku zmiany do Załącznika C Iyengar Yoga (Pune) Constitiution Guideline dotyczące tego, czego wykwalifikowani nauczyciele mogą nauczać, nie dotyczą tych nauczycieli, którzy uzyskali certyfikację w roku 2009 i latach wcześniejszych. Nowe zasady dotyczą wyłącznie nauczycieli, którzy uzyskali certyfikację w roku 2010 i później. Zmiany zostały wprowadzone z myślą o nowym pokoleniu nauczycieli, którzy posiadają świeży umysł, rozum, krew i kreatywność - potrzebują oni przewodnika, aby nie przekraczali granic swojej wiedzy. Zasady zostały zmienione nie pod kątem ich usztywnienia, lecz dania właściwego poczucia osądu, tak, aby nauczyciele mogli żyć w szczęściu i zadowoleniu.

image(1) Wszyscy certyfikowani nauczyciele mogą nauczać te ze swych uczennic, które zaszły w ciążę, a przebieg ciąży jest normalny. Nauczyciele poziomu Intermediate Junior 2 mogą prowadzić zajęcia przed porodem dla kobiet, których ciąże przebiegają normalnie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń od normy, nauczyciele mają obowiązek przekazania uczennicy nauczycielowi poziomu Intermediate senior 1 lub wyżej. W przypadku, gdy w danym regionie nie ma nauczyciela poziomu Senior 1 lub powyżej, mogą oni w dalszym ciągu prowadzić naukę uczennicy w ciąży wyłącznie w przypadku prowadzenia konsultacji się ze starszym rangą nauczycielem (należy przesłać, opis uczennicy wraz ze zdjęciami).

(2) W zakresie terapeutyki, wszyscy certyfikowani nauczyciele mogą udzielać pomocy zdrowym uczniom cierpiącym na powszechne schorzenia niskiego ryzyka. Przykłady takich schorzeń to np.: schorzenia kolan, dolnego odcinka kręgosłupa, szyi i ramion, zatwardzenie, biegunka, bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, niepokój i depresja. Yoga Sutra 1:30 jest kluczem do tego, jak podchodzić do uczniów cierpiących na te stany. Nauczyciele poziomu Introductory 1 mogą zajmować się wyłącznie zdrowymi uczniami. Ich zadaniem jest dopilnować, by uczniowie posiedli wiedzę na temat tego, jak harmonizować (wzmacniać, ustawiać i wyrównywać) ciało i umysł. Nauczyciele, którzy uzyskali certyfikację na poziomie Intermediate Senior 1 lub powyżej mogą prowadzić zajęcia w klasach terapeutycznych w zakresie schorzeń takich jak rak, poważne anomalia budowy ciała, schorzenia serca i inne ostre/przewlekłe stany (YS 1 :31). Zajęcia Łagodne (których nie należy mylić z Zajęciami Terapeutycznymi) przeznaczone dla uczniów, którzy zdobywają wiedzę w wolniejszym tempie, wymagają szczególnej pomocy i/lub dodatkowych przyrządów.

W przypadku gdy nauczyciel na poziomie Intermediate Junior 2 lub 3 uzyskał certyfikację w roku 2009 lub wcześniej i prowadził Zajęcia Terapeutyczne pod nadzorem starszego nauczyciela, może on w dalszym ciągu prowadzió takie zajęcia. Nadzór obejmuje wysyłanie zdjęć ucznia wraz z informacjami dotyczącymi budowy i stanu jego zdrowia. Nauczyciele poziomów Intermediate Junior 2 lub 3,  którzy uzyskali certyfikację w roku 2010 i później nie mogą rozpoczynać prowadzenia Zajęć Terapeutycznych.

(3) Dopuszcza się prowadzenie Kursów Szkoleniowych przez Nauczycieli poziomu Intermediate Junior 2 przez okres dwóch i więcej lat, pod warunkiem, że tacy nauczyciele uzyskali certyfikację przed zmianą przepisów, wyłącznie w przypadku, gdy pobierali nauki w RIMYI czterokrotnie lub pozostają pod nadzorem nauczyciela na poziomie Intermediate senior 1 lub wyższym.

(4) W tych Stowarzyszeniach, które dokonują oceny poziomów Intermediate Senior 2 i 3, oceniający powinni wnikliwie obserwować czy nauczyciele na poziomie Intermediate Senior 2 utrzymują się na tym samym poziomie czy też poczynili postępy. Prezentacja asany powinna ukazywać integrację ciała, umysłu i inteligencji. Powinni nauczać z poczuciem precyzji. Nauczycieli powyżej 65 roku życia należy obserwować, mając na względzie ich wiek. Należy zwracać większą uwagę na dojrzałą mądrość niż fizyczną sprawność.

(5) Do procesu dokonywania oceny należy włączyć studentów reprezentujących różne przypadki (zagrożenia od niewielkich do poważnych) stosowne dla każdego poziomu w celu dokonania właściwej oceny zdolności nauczycieli.

Z najlepszymi Życzeniami,
B.K.S. Iyengar

oryginał tłumaczenia przysięgłego

 

Walne Zebranie Członków

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JOGI IYENGARA

 • termin: 20 czerwca 2010 r.
 • godzina 12.00
 • miejsce: Joga na Długiej, ul. Długa 44/50, Warszawa
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2009.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2009.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania.

 

 

Konwencja "Reflection"

image

Zapraszamy na konwencję jogi "Reflection" z udziałem Geety Iyengar, organizowaną przez IYNAUS - amerykańskie stowarzyszenie jogi Iyengara.

Konwencja odbędzie się w Portland, Oregon, w dniach od 11 do 16 maja 2010. Jest to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w międzynarodowej wspólnocie kulturowej. Konwencję otworzy wykład Geety pod obiecującym tytułem "Czym jest joga terapeutyczna". W imprezie mogą wziąć udział wszyscy certyfikowani nauczyciele jogi Iyengara stopnia Junior Intermediate I i powyżej, którzy odbyli przynajmniej miesięczny staż w RIMYI w Punie.

UWAGA!!! Zgłoszenia z Polski przyjmowane są pod adresem: katarzyna.pilorz@joga.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: http://iyengarteachersconvention.com/convention

 

IV Zjazd nauczycieli jogi Iyengara

IV  OGÓLNOPOLSKI  ZJAZD  NAUCZYCIELI  JOGI   IYENGARA
oraz
WALNE   ZGROMADZENIE  PSJI

WARSZAWA 18-19 CZERWCA 2010


Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli jogi ze stopniem Introductory II i wyższym do wzięcia udziału w corocznym zjeździe nauczycieli jogi B.K.S Iyengara.

Jest to rzadka okazja do spotkania się w większym gronie, w celu wymienienia doświadczeń płynących z nauczania jogi, zapoznania się z innymi nauczycielami oraz dowiedzenia się o planach rozwoju Stowarzyszenia.

Podsumowaniem zjazdu będzie  Walne Zgromadzenie, na które zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Miejsce:
Joga na Długiej
Ul. Długa 44/50
Warszawa


Plan spotkania:
19.06 sobota

 • 15:00 – 17:00 praktyka
 • 17:30 – 18:00 obiad
 • 18:00 – 20:00 dyskusja


20.06 niedziela

 • 9:00 – 11:00 sesja prowadzona przez Grzegorza Nieściera (Junior III)
 • 11:30 – 12:00 obiad
 • 12:00 – 14:00 zebranie walne


Cena: 150 pln
Cana zawiera udział w sesjach jogi oraz obiady. Pieniądze, które zostaną po odliczeniu kosztów organizacyjnych. zostaną przekazane na rzecz Projektu Bellur.

Zgłoszenia:
Nauczycieli zainteresowanych wzięciem udziału w zjeździe prosimy o wysłanie takiej informacji na adres: adam@jogafoksal.pl
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15.06, po tym terminie nie możemy zagwarantować możliwości skorzystania z obiadów.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSJI

 

Strona 10 z 10

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Kalendarz imprez

<<  Październik 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5
    
webmaster