ogłoszenia

Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2013

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) na dzień 9 czerwca 2013 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

image

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (NWZC) na dzień 13 września 2012 r. Zebranie odbędzie się w Warszawie.

termin: 13 września, czwartek, godz. 12:00
miejsce: Warszawa, szkoła jogi Joga Rytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od ul. Baśniowej)

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego członkostwa Sławomirowi Bubiczowi.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia.
 6. Omówienie spraw będących przedmiotem dyskusji i wolnych wniosków na ZWZC w dniu 17 czerwca 2012 r.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.


Załącznikiem do niniejszego zawiadomienia jest projekt proponowanych zmian Statutu PSJI. Prosimy o przesyłanie uwag do proponowanych zmian najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2012 r. na adres biuro@joga.org.pl.

Zarząd
PSJI

Kraków, dnia 10 sierpnia 2012 r.


Projekt zmian w statucie PSJI

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2012

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) na dzień 17 czerwca 2012 r. na godzinę 13.30

Zebranie odbędzie się w Warszawie w Joga Politechnika, przy ul. St. Noakowskiego 16/5

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2011.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działań Zarządu w okresie kadencji.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Powołanie członków Zarządu (powołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków).
 11. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Powołanie członków Komisji ds. Etyki.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania.

Zarząd PSJI

Kraków, 15 maja 2012

załączniki:

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2011

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) na dzień 12 czerwca 2011 r. na godzinę 13.30.

Zebranie odbędzie się w Warszawie w Joga Politechnika, ul. Noakowskiego 16/5.

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2010.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2010.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zakończenie Zebrania.


Zarząd
PSJI

Kraków, dnia 12 maja 2011 r.

 

List Gurujiego do nauczycieli

22 grudzień 2010

Moi drodzy Nauczyciele:

Wprowadzone w 2009 roku zmiany do Załącznika C Iyengar Yoga (Pune) Constitiution Guideline dotyczące tego, czego wykwalifikowani nauczyciele mogą nauczać, nie dotyczą tych nauczycieli, którzy uzyskali certyfikację w roku 2009 i latach wcześniejszych. Nowe zasady dotyczą wyłącznie nauczycieli, którzy uzyskali certyfikację w roku 2010 i później. Zmiany zostały wprowadzone z myślą o nowym pokoleniu nauczycieli, którzy posiadają świeży umysł, rozum, krew i kreatywność - potrzebują oni przewodnika, aby nie przekraczali granic swojej wiedzy. Zasady zostały zmienione nie pod kątem ich usztywnienia, lecz dania właściwego poczucia osądu, tak, aby nauczyciele mogli żyć w szczęściu i zadowoleniu.

image(1) Wszyscy certyfikowani nauczyciele mogą nauczać te ze swych uczennic, które zaszły w ciążę, a przebieg ciąży jest normalny. Nauczyciele poziomu Intermediate Junior 2 mogą prowadzić zajęcia przed porodem dla kobiet, których ciąże przebiegają normalnie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń od normy, nauczyciele mają obowiązek przekazania uczennicy nauczycielowi poziomu Intermediate senior 1 lub wyżej. W przypadku, gdy w danym regionie nie ma nauczyciela poziomu Senior 1 lub powyżej, mogą oni w dalszym ciągu prowadzić naukę uczennicy w ciąży wyłącznie w przypadku prowadzenia konsultacji się ze starszym rangą nauczycielem (należy przesłać, opis uczennicy wraz ze zdjęciami).

(2) W zakresie terapeutyki, wszyscy certyfikowani nauczyciele mogą udzielać pomocy zdrowym uczniom cierpiącym na powszechne schorzenia niskiego ryzyka. Przykłady takich schorzeń to np.: schorzenia kolan, dolnego odcinka kręgosłupa, szyi i ramion, zatwardzenie, biegunka, bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, niepokój i depresja. Yoga Sutra 1:30 jest kluczem do tego, jak podchodzić do uczniów cierpiących na te stany. Nauczyciele poziomu Introductory 1 mogą zajmować się wyłącznie zdrowymi uczniami. Ich zadaniem jest dopilnować, by uczniowie posiedli wiedzę na temat tego, jak harmonizować (wzmacniać, ustawiać i wyrównywać) ciało i umysł. Nauczyciele, którzy uzyskali certyfikację na poziomie Intermediate Senior 1 lub powyżej mogą prowadzić zajęcia w klasach terapeutycznych w zakresie schorzeń takich jak rak, poważne anomalia budowy ciała, schorzenia serca i inne ostre/przewlekłe stany (YS 1 :31). Zajęcia Łagodne (których nie należy mylić z Zajęciami Terapeutycznymi) przeznaczone dla uczniów, którzy zdobywają wiedzę w wolniejszym tempie, wymagają szczególnej pomocy i/lub dodatkowych przyrządów.

W przypadku gdy nauczyciel na poziomie Intermediate Junior 2 lub 3 uzyskał certyfikację w roku 2009 lub wcześniej i prowadził Zajęcia Terapeutyczne pod nadzorem starszego nauczyciela, może on w dalszym ciągu prowadzió takie zajęcia. Nadzór obejmuje wysyłanie zdjęć ucznia wraz z informacjami dotyczącymi budowy i stanu jego zdrowia. Nauczyciele poziomów Intermediate Junior 2 lub 3,  którzy uzyskali certyfikację w roku 2010 i później nie mogą rozpoczynać prowadzenia Zajęć Terapeutycznych.

(3) Dopuszcza się prowadzenie Kursów Szkoleniowych przez Nauczycieli poziomu Intermediate Junior 2 przez okres dwóch i więcej lat, pod warunkiem, że tacy nauczyciele uzyskali certyfikację przed zmianą przepisów, wyłącznie w przypadku, gdy pobierali nauki w RIMYI czterokrotnie lub pozostają pod nadzorem nauczyciela na poziomie Intermediate senior 1 lub wyższym.

(4) W tych Stowarzyszeniach, które dokonują oceny poziomów Intermediate Senior 2 i 3, oceniający powinni wnikliwie obserwować czy nauczyciele na poziomie Intermediate Senior 2 utrzymują się na tym samym poziomie czy też poczynili postępy. Prezentacja asany powinna ukazywać integrację ciała, umysłu i inteligencji. Powinni nauczać z poczuciem precyzji. Nauczycieli powyżej 65 roku życia należy obserwować, mając na względzie ich wiek. Należy zwracać większą uwagę na dojrzałą mądrość niż fizyczną sprawność.

(5) Do procesu dokonywania oceny należy włączyć studentów reprezentujących różne przypadki (zagrożenia od niewielkich do poważnych) stosowne dla każdego poziomu w celu dokonania właściwej oceny zdolności nauczycieli.

Z najlepszymi Życzeniami,
B.K.S. Iyengar

oryginał tłumaczenia przysięgłego

 

Walne Zebranie Członków

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JOGI IYENGARA

 • termin: 20 czerwca 2010 r.
 • godzina 12.00
 • miejsce: Joga na Długiej, ul. Długa 44/50, Warszawa
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2009.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2009.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania.

 

 

Strona 10 z 11

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
webmaster