Protokół KT z 14 V 2014

SPOTKANIE KT – 14.05.2014 WARSZAWA

1 . TERMINY EGZAMINÓW INTRO 2 – 2015

  • PRZEŁOM LUTY- MARZEC
  • PRZEŁOM PAŹDZIERNIK – LISTOPAD
  • POZOSTAWIĆ JAKO ORGANIZATORA PROWADZĄCEGO KURS A KT ZATWIERDZA KOMISJĘ A ZARZĄD FINANSE

Ustalenia:

a) Ustalenie terminów egzaminacyjnych Introductory II (wiosenny i jesienny) w korespondencji ze szkoleniem egzaminacyjnymi z zaproszonym z zagranicy moderatorem. Doprecyzowanie dat po skontaktowaniu się z wybranym moderatorem przez Kasie Pilorz.

b) Organizacja egzaminów pozostaje w gestii SJIP

c)  Uzyskanie wytycznych niemieckich dla wymogów egzaminacyjnych Introductory oraz programu kursów nauczycielskich i opracowanie ich jako podstawy programu szkoleniowego  Introductory w Polsce

d) Zapytanie do Rity dotyczące rozkładu grup na egzaminy Junior Intermediate II/III

di) Zapytanie do komisji egzaminacyjnej Introductory o zaakceptowanie dodatkowych uczestników egzaminu

 

2. TEMATY PRAC NA INTRO 2

ZMNIEJSZYĆ DO 2-3 DO WYBORU Z KAŻDEGO DZIAŁU

- Kasia Pilorz roześle informacje mailem

 

3. ZALECENIA DLA EGZAMINATORÓW

- INTRO 2

- JUNIOR – KASIA/ NATASZA

FORMULARZ DO NAUCZANIA

 

4. SKRZYNKA KONTAKTOWA+ SMS

webmaster