Sprawozdanie z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2014.

 

W roku 2014 odbyło się jedno spotkanie KT. 14.05.2014.

Podczas spotkania podjęto następujące ustalenia:

a) Ustalenie terminów egzaminacyjnych Introductory II (wiosenny i jesienny) w korespondencji ze szkoleniem egzaminacyjnymi z zaproszonym z zagranicy moderatorem. Doprecyzowanie dat po skontaktowaniu się z wybranym moderatorem przez Kasie Pilorz.

b) Organizacja egzaminów pozostaje w gestii SJIP

c)  Uzyskanie wytycznych niemieckich dla wymogów egzaminacyjnych Introductory oraz programu kursów nauczycielskich i opracowanie ich jako podstawy programu szkoleniowego  Introductory w Polsce

d) Zapytanie do Rity dotyczące rozkładu grup na egzaminy Junior Intermediate II/III

di) Zapytanie do komisji egzaminacyjnej Introductory o zaakceptowanie dodatkowych uczestników egzaminu

 

Odbyły się 4. spotkania potkania grupy roboczej, podczas których podejmowano następującą tematykę:

 

Spotkanie 24.09.2014

1. Egzamin wewnętrzny w ramach treningu na Intro II: „ewaluacja Intro I”

• po 2 latach treningu (zamiast oficjalnego egzaminu Intro I)

• ma obejmować praktykę własną i uczenie

• co najmniej 1 max 2 egzaminatorów (osoby, które nie asystowały i nie prowadziły treningu)

• raport z ewaluacji do KT - podpisany przez wizytujących egzaminatorów/ egzaminatora

• osoby, które nie przejdą ewaluacji pozytywnie powinny podejść do niej ponownie nie wcześniej niż po 6 m-cach

• przy zgłaszaniu treningu do KT trener powinien zgłosić orientacyjny termin ewaluacji, aby osoby eksternistyczne mogły się do niego przygotować

• osoby przygotowujące się eksternistycznie powinny rok przez egzaminem Intro I przejść ewaluację Intro I - w ramach któregoś z istniejących treningów

2. Rejestracja eksternistycznych

Osoby przygotowujące się eksternistycznie do Intro II powinny zostać zgłoszone przez nauczyciela prowadzącego na rok przed planowaną ewaluacją Intro I do KT.

3. Wymagane asysty na egzaminach  dla kandydatów przystępujących do egzaminów:

• Junior I - 0

• Junior II - 2

• Junior III - 2+2

4. Egzaminy Intro II w 2015:

• 7-8 luty

• 21-22 listopada

5. Rejestry prowadzone przez sekretarza KT:

• lista egzaminatorów i osób w treningu do egzaminowania

(imię, nazwisko, stopień, aktualny CM, Intro (trening I, II, III, IV), Junior Intermediate 1 (trening I, II)

• lista osób przygotowywanych eksternistycznie

(imię, nazwisko, stopień mentora, aktualny CM mentora, składki, data rozpoczęcia terminowania, data ewaluacji Intro 1, data egzaminu Intro 2)

6. Standardy Intro II

• 6 min. na stojące skręcone

• Użycie dodatkowych pomocy ponad to, co w sylabusie powinno być poparte uzasadnieniem - egzaminatorzy mogą poprosić kandydata o wyjaśnienie czemu służy dana pomoc w danym kontekście.

• Pranayama jest w gestii prowadzącego /trenera - przed egzaminem Intro II/ ewaluacją Intro I. Przed egzaminem do KT powinno wpłynąć zaświadczenie o tym, że ich kandydaci opanowali pranayamę z poziomu Intro I/ II.

 

Spotkanie 15.10.2014

1. Dyskusja nad zasadnością wydania skryptu do anatomii autorstwa Hermanna Traitteur - zatwierdzonego do użytku przez niemieckie stowarzyszenie. Obecni wyrazili poparcie dla projektu.

2. Prośba o wykonanie nowej okrągłej pieczęci SJIP.

3. Ustalenia dotyczące egzaminów Intro w 2015 - po 3 dni egzaminów w II i XI (pt-nd).

4. Zmiana terminu zgłoszeń na egzaminy na 2015 rok na wcześniejszy termin (15/11).

5. Zarządzenie wysłania informacji  do trenujących indywidualnie do INTRO o tym, że powinni mieć aktualny CM oraz przesłać informację o ilości osób w treningu indywidualnym na adres: komitet.techniczny@joga.org.pl do 15/11.

6. Dyskusja nad standardami dla egzaminów INTRO I/II.

7. Tematy prac na INTRO II na rok 2015 - do zatwierdzenia przez Konrada Kocota na forum K

 

Spotkanie 29.10.2014

1. Kwestia dostępności standardów - szczegółowych wariantów asan z sylabusa i innych wymogów. Będą rozsyłane do:

• Członków KT.

• Osób z uprawnieniami do prowadzenia treningów.

• Osób, które prowadzą swoich kandydatów eksternistycznie, pod warunkiem, ze te osoby będą zgłoszone do KT jako będące w czasie treningu.

• Osoby z powyższych kategorii będą mieć prawo do zapoznania się ze standardami o ile spełnią warunki posiadania aktualnego CMu oraz opłaconych składek członkowskich dwa lata wstecz.

• Podsumowując - szczegółowe standardy nie będą upubliczniane. Powodem jest nakłanianie kandydatów do utrzymywania kontaktów z mentorem - rekomendującym, który spełnia formalne warunki (CM i członkostwo SJIP).

2. Minimalne warunki dla osób przygotowujących eksternistycznie do egzaminu Introductory:

• Junior I (od min roku),

• aktualny CM,

• rekomendacja od min. Juniora III poświadczająca gotowość kandydata do eksternistycznego przygotowywania do Introductory (dojrzałość, zrozumienie pracy w asanach)

3. Dyskusja nad wprowadzeniem zajęć tylko dla nauczycieli w ramach Konwencja 2015.

KT jest na tak.

4. Dyskusja nad organizacją cyklu szkoleń dla nauczycieli z „Taśm anatomicznych”.

Wyrażono wątpliwość czy ta teoria nie będzie stać w konflikcie z czystością przekazu BKS Iyengara.

5. Składowe oceny na egzaminie w procentach – praktyka/nauczanie

• Intro I                   70/30

• Intro II                  60/40

6. Standardy Junior I - dyskusja.

 

Spotkanie 03.12.2014

1. Egzaminy Intro II z udziałem Sheili Haswell

• przekazanie kwestii organizacyjnych Romkowi Grzeszykowskiemu pod nieobecność Konrada Kocota

• potrzeba dyskusji na forum KT dot. formularzy egzaminacyjnych z GB - KP

2. Sprawa Henia

• regulamin egzaminów do przygotowania na podstawie regulaminów i fragmentów wytycznych na poszczególne stopnie - KP

• wyciąg z regulaminu egzaminów do rozesłania kandydatom (warunki organizacji, strój, rola moderatora etc.)

3. Standardy Junior II - dyskusja

webmaster