Obowiązki i uprawnienia Sekretarza Komitetu Technicznego PSJI (KT PSJI)

 • Sekretarzem jest członek KT wyznaczony decyzją KT do sprawowania funkcji koordynujących działania KT.
 • Czas, na jaki jest powoływany jest nieokreślony. Odwołanie z tej funkcji może nastąpić przez rezygnację osoby wyznaczonej lub przez decyzję KT. KT ma prawo do oceny prac sekretarza oraz zgłaszania uwag i zastrzeżeń.
 • Do obowiązków sekretarza KT należy:
  • sporządzanie sprawozdań ze spotkań KT (do 7 dni od daty spotkania)
  • monitorowanie stanu dokumentacji działania KT
  • koordynacja prac KT oraz osób do tego wyznaczonych nad systemem kształcenia i egzaminowania nauczycieli w PSJI
 • Sekretarz ma prawo formułować zadania oraz zobowiązywać konkretnych członków KT oraz wybranych członków PSJI do ich wykonania w ściśle określonym terminie. W szczególnych wypadkach osoby wyznaczone mogą uchylić się od wykonania przydzielonego im zadania. W takim wypadku osoba uchylająca się zobowiązana jest do znalezienia zastępstwa.
 • Koordynacja działań KT (zawiadamianie o zadaniach, przesyłanie dokumentacji) odbywa się pocztą elektroniczną wraz z powiadomieniem o tym fakcie sms-em. W wypadku braku odpowiedzi na przesłane dokumenty w ciągu 7 dni od daty wysłania dokumenty oraz zadania sekretarz uznaje za zaakceptowane. Na korespondencję zawierającą pytania otwarte członkowie KT są zobowiązani odpowiedzieć do 7 dni od jej wysłania.
Zatwierdzony na spotkaniu KT PSJI, Kraków 3 czerwca 2007

Kalendarz imprez

<<  Sierpień 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9
  
webmaster