Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 2013

26 maja 2013 w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSJI:

 

Na zebraniu został wybrany nowy skład Komisji Rewizyjnej w składzie:
Diana Sochacka - Przewodnicząca
Agnieszka Gawędzka
Andżelika Górska
webmaster