ZWZC2012

Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2012

Zwyczajne Walne Zebranie Członków (ZWZC) odbyło się w dniu 17 czerwca 2012 r. w Warszawie w Joga Politechnika, przy ul. St. Noakowskiego 16/5

 1. Protokół zebrania
 2. Raport Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSJI
 4. Sprawozdanie z kadencji Zarządu PSJI
 5. Bilans 2011

Na zebraniu został wybrany nowy Zarząd PSJI w składzie:

Prezes: Katarzyna Pilorz
Vice Prezes: Adam Ramotowski
Sekretarz: Julia Butrym-Południewska

Członkowie:

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI

Sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI w ciągu kadencji: VI’08-VI’12

Katarzyna Pilorz – Prezes Zarządu PSJI

Skład Zarządu i podział obowiązków w Zarządzie:

Katarzyna Pilorz Prezes, koordynacja prac Zarządu,
wprowadzenie i nadzór nad Certification Mark,
zmiany w Statucie,
nadzorowanie prac sekretariatu i administratora www,
zlecenia dla kancelarii prawniczej,
kontakty z biurem księgowym,
komunikacja z RIMYI w Punie, przelewy zagraniczne
kontakty z Glorią Goldberg i europejskimi stowarzyszeniami,
blog Zarządu (2010), treści dot. procedur na www,
dbanie o publikacje nowych informacji na www,
reprezentacja PSJI w mediach (artykuły do prasy i Internetu)
Piotr Kunstler (do ‘11) Vice Prezes, kontakty z Komitetem Technicznym i Komisją Rewizyjną
organizacja Nadzwyczajnego Zebrania Członków
Adam Ramotowski Bellur Project: 2008, 09, 10
organizacja spotkania nauczycieli 2010
Justyna Wojciechowska (w miejsce Marka Migały) koordynacja nowych edycji książek Iyengarów
organizacja spotkania nauczycieli 2010
Maciej Wielobób
(‘08-‘09)
Sekretarz, uchwały, sprawozdania
Henryk Liśkiewicz
(’11-‘12)
kontakty z Komitetem Technicznym

 

Zebrania Zarządu:

 • 2008 – IX

 • 2009 – III, IV, VI, XII

 • 2010 – III, V

 • 2011 – I, III, V

 • 2012 – II, V

 

W sumie odbyło się 12 spotkań Zarządu. Średnio wypada 3 spotkania na rok kalendarzowy sprawowania funkcji, czyli tak często jak zobowiązuje do tego Statut PSJI.

Podjęto w sumie: 50 uchwał.

 

Działalność Zarządu:

Zarząd przejmując obowiązki zastał PSJI (istniejące już od 6 lat) w stanie braku sprawnie funkcjonujących struktur i procedur zarządzania. Po bliższym przyjrzeniu się widać było, że działalność prowadzona przez poprzedni Zarząd nie była systematyczna co doprowadziło do chaosu w wielu sferach. Ogólnie rzecz ujmując – przez 4 lata kadencji obecny Zarząd nie tylko wyprowadzał PSJI z tych zaniedbań, ale w wielu dziedzinach tworzył od podstaw funkcjonowanie stowarzyszenia. Nie ma w tym stwierdzeniu odrobiny przesady. Argumenty znajdują się pod spodem – uprzejmie prosimy członków o zapoznanie się z nimi.

 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI za rok 2011/12

W ciągu roku 2011/12 zarząd PSJI spotkał się na 5 formalnych zebraniach (styczeń, marzec, maj 11 oraz luty, maj 12) oraz podjął 14 uchwał.

Działania Zarządu obejmowały w latach 2011/12:

 1. Nadzór oraz rozliczenie organizacji 9 egzaminów nauczycielskich na stopnie:
  1. Introductory I (mar 12, maj 12 Kraków, lip 12 Warszawa)
  2. Introductory II (lip 11 Warszawa, gru 11 Sucha Beskidzka, Kraków)
  3. Junior Interm I (lip 11 Warszawa, lip 12 Warszawa)
  4. Junior Interm II i III (lip 11 Warszawa, lip 12 Warszawa)
 2. Monitowanie serwisu internetowego oraz biuletynu informacyjnego PSJI
 3. Nadzór nad pracami sekretariatu oraz kancelarii prawnej
 4. Organizację (zwołanie i przeprowadzenie) NWZC 15 maja 2011 – w celu powołania nowego składu Komisji Rewizyjnej
 5. Organizację (zwołanie i przeprowadzenie) ZWZC 12 czerwca 2011
 6. Prace przygotowawcze do uchwalenia „Regulaminu Dyscyplinarnego” obejmujące:
  1. modyfikację istniejącego fragmentu „Pune Constitution”
  2. konsultacje prawne zmierzające do ujednolicenia regulaminu ze Statutem
 7. Przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej Certyfication Mark w roku 2011, w tym:
  1. zebranie i weryfikacja formularzy rejestracyjnych
  2. podpisanie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia
 8. Działania związane z ochroną prawną znaków towarowych objętych umową Certyfication Mark
 9. Uzupełnienie składu Zarządu o członka Komitetu Technicznego – Henryka Liśkiewicza – zgodnie z wytycznymi z Puny
 10. Zlecenie i nadzór nad realizacją drugiego wydania podręcznika „Joga w praktyce”
 11. Zlecenie przekładu „Pune Constitution”
 12. Organizację akcji charytatywnej zbiórki pieniędzy w dniu urodzin Śri BKS Iyengara w szkołach członków stowarzyszenia i przeznaczenie pieniędzy z akcji na Bellur Project
 13. Podjęcie działań zmierzających do uregulowania zaległych zobowiązań finansowych wobec Puny wynikających z tytułu:
  1. praw autorskich książek opublikowanych przez PSJI
  2. Certfication Mark za lata 2008-2011

  obejmujących:

  1. przygotowanie raportu finansowego
  2. przygotowanie listu
  3. dokonanie przelewów
 14. Podjęcie działań zmierzających do uregulowania zobowiązań finansowych wobec Bellur Trust obejmujących:
  1. przygotowanie raportu finansowego
  2. przygotowanie listu
  3. rozwiązanie lokaty przeznaczonej na ten cel
  4. dokonanie przelewów
 15. Podjęcie działań zmierzających do uregulowania zaległych zobowiązań finansowych wobec Puny wynikających z tytułu Service Mark – odziedziczonych po poprzednim Zarządzie obejmujących:
  1. tłumaczenie umowy, konsultacje prawnicze, modyfikacje
  2. podpisanie umowy z Glorią Goldberg
  3. sporządzenie raportu oraz listu do Puny
  4. dokonanie dwóch przelewów do Puny i do Glorii Goldberg
 16. Zamknięcie kwestii wciąż niewyjaśnionej brakującej kwoty w wysokości: 11.287,11 zł. za prezesury Konrada Kocota – wobec braku satysfakcjonującej reakcji z jego strony. Zaksięgowanie brakującej kwoty do kosztów bieżących na wydatki pozastatutowe i odprowadzenie podatku w wysokości: 2.145 zł.
 17. Zlecenie kancelarii prawnej zaopiniowania wypadku zaistniałego na zajęciach Małgorzaty Madej w związku z roszczeniami skierowanymi do Zarządu przez poszkodowanego.
 18. Zlecenie kancelarii prawnej zbadanie zakresu polisy grupowej wykupywanej w Hestia SA oraz opublikowanie opinii prawnej do wiadomości członków.
 19. Podjęcie zagadnienia rosnącego w siłę kontrahenta większości szkół jogi Benefit Systems SA:
  1. dyskusja nad możliwymi zagrożeniami
  2. konsultacje prawnicze
  3. sporządzenie i wysłanie listu do członków z propozycją reprezentowania ich interesów wobec Benefit Systems SA (skąpa reakcja na propozycję)
 20. Podjęcie działań mających na celu promocję Certyfikatu Iyengara w szerszym kontekście:
  1. zlecenie przygotowania projektu
  2. wycena projektu
  3. zlecenie wykonania projektu
  4. działania wspierające projekt – dwa artykuły Prezesa do mediów
  5. monitorowanie realizacji projektu
  6. rozliczenie projektu
 21. Przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej Certyfication Mark w roku 2012, w tym:
  1. zebranie i weryfikacja formularzy rejestracyjnych
  2. podpisanie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia
 22. Organizację (zwołanie i przeprowadzenie) ZWZC 17 czerwca 2012
 
webmaster