ZWZC 2014

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 2014

Protokół wraz z uchwałami z ZWZC 2014 dostępny jest do pobrania pod kliknięciu tutaj.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2014

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 13 maja 2014 o godzinie 19:30 w sali konferencyjnej OSiR, ul. Polna 7a w Warszawie.

Porządek obrad oraz proponowane uchwały znajdują się w załączniku (do pobrania tutaj).

Oto kilka słów wyjaśnienia do uchwał w porządku zebrania, które propnuje wprowadzić Zarząd:

a) Ustalanie wysokości składek członkowskich od 1 stycznia 2015 roku - chcemy ujednolicić składkę osób przygotowujących się do egzaminów Introductory, czyli zlikwidować jeden próg dla osób przed egzaminem Introductory I. Motywujemy to tendencją w stowarzyszeniach do łączenia egzaminu Intro I i II w jeden. Ta decyzja leży w rękach Komitetu Technicznego.

b) Zmiana Regulaminu Wewnętrznego PSJI w zakresie terminu płatności składek członkowskich - chccemy ją przesunąć na 31 stycznia, co bardzo nam ułatwi procedury rejestracji do CMu. Nie oznacza to, ze osoby spóźnione ze składką stracą możliwość wpłacenia jej później.

c) Zmiana Statutu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w zakresie:

  • Zmiany nazwy stowarzyszenia - co było postulowane w wolnych wnioskach na ZWZC 2013
  • Zmiany definicji członka nauczyciela - co jest konsekwencją uchwał Komitetu Technicznego i Zarządu w sprawie wydawania dyplomów przez PSJI
  • Zmiany zasad reprezentacji stowarzyszenia - to obniży koszty obiegu dokumentów, bo w celu zdobycia dwóch podpisów pod każdym dokumentem musimy je wysyłać z Krakowa gdzie jest sekretariat do Warszawy gdzie jest większość Zarządu
  • Zmiany zasad udzielania absolutorium Zarządowi stowarzyszenia - to jedynie wpisanie do Statutu zasady, która już obowiązuje z stowarzyszeniu.

d) Przyjęcie Tekstu Jednolitego Statutu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara - jest działaniem zamykającym ww zmiany w Statucie.

 

Dokumenty, których dotyczą pozostałe uchwały znajdują się w artykule poniżej.

 
 
webmaster