Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 2014

Protokół wraz z uchwałami z ZWZC 2014 dostępny jest do pobrania pod kliknięciu tutaj.

webmaster