Blog Kwiecień 2010

ImageChciałam teraz przybliżyć Wam samą procedurę wykupu praw do posługiwania się nazwiskiem Iyengara. Jak już wcześniej pisałam są dwa poważne powody, jakie miał Guruji zastrzegając swoje nazwisko. A w zasadzie liczy się głownie ten, który dotyczy czystości przekazu ponieważ pierwszy jest niejako jego prawem moralnym. No dobrze, ale ktoś może zapytać, czy nie wystarczy, że nauczyciele będą przystępowali do egzaminów i otrzymywali dyplom? Zgadza się, taka właśnie była pierwotna funkcja dyplomów – wyróżnić tych spośród nauczycieli, którzy nauczali zgodnie z zaleceniami Iyengara, czyli tych, którzy mieli z nim systematyczny kontakt odwiedzając regularnie instytut w Punie. Jednak szybko okazało się, ze nie wszyscy są w stanie tam jeździć, więc z pomocą najbardziej doświadczonych uczniów ustandaryzowano procedury przyznawania kolejnych stopni nauczycielskich. Sam Guruji układał a następnie modyfikował listy asan egzaminacyjnych na kolejne stopnie. Mój egzamin na stopień Introductory I różnił się od obecnego chociażby tym, że nauczaliśmy na nim Sirshasany.

 

Czystość przekazu


Szybko jednak okazało się, że wielu dyplomowanych nauczycieli posiadłszy stosowny stopień z różnych powodów utraciło styczność z metodą Iyengara. Albo zaprzestawali regularnej praktyki, albo nauczania, albo też odchodzili od zasad jogi wg przekazu naszego Mistrza. Mało tego – sama metoda Iyengara ewoluuje, rozwija się i zmienia bo, to twór żywy – reagujący na zmieniającą się rzeczywistość. W związku z tym jedynie Ci, którzy i praktykują regularnie i nauczają i jednocześnie dokształcają się są prawdziwymi nauczycielami metody Iyengara.

Dlatego w umowie, którą każdy chcący się posługiwać nazwiskiem Iyengara podpisuje zobowiązuje się do regularnej praktyki własnej asan i pranayam, przestrzegania zasad etycznych obowiązujących nauczycieli jogi Iyengara oraz zaświadcza, że systematycznie utrzymuje kontakt z rozwijającą się metodą. Chciałabym tu zatrzymać się nad tym "systematycznym kontaktem". Szczegółowa definicja, co znaczy taki systematyczny kontakt została zlecona Komitetom Technicznym poszczególnych Stowarzyszeń. Jak się przekonałam na spotkaniu reprezentantów Stowarzyszeń z różnych krajów – te standardy mogą bardzo od siebie odbiegać. W Polsce KT zdecydował, że brane pod uwagę będą ostatnie dwa lata poprzedzające rok, w którym wykupujemy prawo do znaku towarowego, jakim jest nazwisko Iyengara. Po szczegółowe warunki odsyłam Was do stosownego działu naszej witryny internetowej. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że przestrzeganie tych warunków nie tylko daje Wam prawo i w związku z tym jest tu przykrym zobowiązaniem. Dostosowanie się do tych wymagań przynosi wymierne korzyści: mobilizuje do systematycznego dokształcania się i w wypadku zamiaru podniesienia stopnia nauczycielskiego – daje Wam do ręki spełnienie wymogów przedegzaminacyjnych w postaci odbytego stażu u nauczyciela, warsztatów z Seniorem czy pobytu w Instytucie Iyengara w Punie.

Sposoby posługiwania się znakiem


Chciałabym dodać jeszcze, że umowa ta określa również sposób posługiwania się tym znakiem, jakim jest nazwisko Iyengara. Nie zezwala ona na stosowanie nazwiska Iyengara oraz związanego z nim symbolu postaci w Natarajasanie w nazwach szkoły prowadzonej przez nauczyciela posiadającego prawo do użycia nazwiska Iyengar w kontekście swojej osoby. Zasady dotyczące wykorzystania nazwiska w tym drugim kontekście są określone osobno.

Ostrzeżenie


Ponieważ na terenie Polski to właśnie PSJI reprezentuje interesy Iyengara, to z reprezentacją stowarzyszenia podpisywane są umowy. Ale również Ci sami reprezentanci, czyli Zarząd zobowiązani są do reagowania na naruszenia praw określonych tą umową. Naruszenia te dotyczą zarówno nieuprawnionego korzystania z imienia Iyengara – w sytuacjach, w których osoba, która nie podpisała umowy używa znaku. Druga sytuacja nadużycia jest związana ze sposobem, w jakim korzystamy z nazwiska Iyengara i dotyczy najczęściej wystąpienia nazwiska Iyengara w nazwie szkoły lub też posługiwania się postacią w Natarajasanie w materiałach reklamowych szkoły. Do osób, które dopuszczą się przynajmniej jednego typu nadużycia wysłane zostały listy z kancelarii prawniczej wzywające do zaprzestania nadużyć. Uprzejmie prosimy o życzliwe potraktowanie tego ostrzeżenia i dostosowanie się do obowiązujących już od roku w naszym kraju przepisów.

Wysyłając te listy chcemy pozostać w zgodzie z umową, jaką zawarliśmy z już dość sporą grupą osób, które spełniły stosowne warunki i wniosły opłatę licencyjną, ale też z samym Iyengarem, który powierzył nam pieczę nad uprawnionym i godnym użyciem swojego imienia. Liczymy na Wasze w tym względzie zrozumienie oraz współpracę.

W imieniu Zarządu,
Katarzyna Pilorz
Prezes PSJI

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

webmaster