Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 5 kwietnia 2009

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 5/04/2009 w Warszawie

Na posiedzeniu Zarząd omawiał następujące tematy:

  • propozycje zmian w statucie – był to główny temat posiedzenia.
  • dyskutowaliśmy problem realizacji uchwał i zdecydowaliśmy iż dla poprawy efektywności działania do każdej uchwały będziemy wyznaczać członka z zarządu odpowiedzialnego za jej realizację.
  • problem relacji między KT i Zarządem temat ten jest związany ze zmianami w statucie.
  • wypracowaliśmy wspólne stanowisko w sprawie decyzji które proceduje aktualnie KT i zdecydowaliśmy że Kasia Pilorz wyrazi stanowisko zarządu w tej kwestii.
  • dyskutowaliśmy kwestię ilości otwieranych kursów nauczycielskich w kontekście utrzymania jakości szkolenia oraz zobowiązań organizacji egzaminów jakie w takim przypadku przyjmuje na siebie PSJI. Podjęliśmy uchwałę o konieczności wyrażenia przez zarząd zgody udzielnie rekomendacji nowo otwieranym kursom zatwierdzonym przez KT (realizacja Piotr Künstler).
  • dyskutowaliśmy problem optymalizacji kosztów przeprowadzenia egzaminów, projekt zmian w treści umowy z organizatorem egzaminu i regulaminu organizatora egzaminu, wprowadzający konieczność przedstawienia planu kosztów organizacji egzaminów (zajmie się Piotr Künstler).
  • podjęliśmy uchwałę w sprawie zlecenia KT stworzenia bazy danych wydanych certyfikatów oraz bazy danych egzaminatorów. (realizacja Piotr Künstler)
  • opracowanie propozycji uzupełnienia regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia o procedury dyscyplinarne zgodnie z tymi jakie zamieszczone są w Przewodniku do Konstytucji Stowarzyszeń Jogi Iyengara (Puna 2004). Projekt zmian i uchwały przygotuje Piotr Künstler.
  • w związku z wejściem w życie od dnia 01/05/2009 umowy Certyfication Mark (CM) podjęliśmy uchwałę zlecającą wybranie i podpisanie umowy z kancelarią prawną, która zajmie się realizacja zapisów umowy CM dotyczących eliminowania bezprawnego używania nazwiska Iyengara. (realizacja Katarzyna Pilorz)
  • podjęliśmy uchwałę o zamieszczeniu na stronie informacji o tym że PSJI podejmie środki prawne wobec osób nieprzestrzegających warunków korzystania z nazwiska Iyengara jako zarejestrowanej marki (realizacja Kasia Pilorz)

              Piotr Künstler
webmaster