Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 19 grudnia 2009

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 19/12/2009 w Warszawie

I. Omówienie spraw związanych z Certyfikatem:

 1. Rozpatrzenie prośby Anny Kalicy o przyznanie CM.
 2. Omówienie problemów związanych z przelaniem opłaty licencyjnej do Puny.
 3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kooperację z Komitetem Technicznym w sprawie publikacji na stronie Stowarzyszenia nowych kryteriów przyznawania CM.
 4. Zapoznanie się i omówienie treści listu przygotowanego przez prawnika, pana Krzysztofa Banka. List ten zostanie wysłany do wszystkich osób, które bezprawnie używają znaku towarowego B.K.S. Iyengar.
 5. Wysunięcie postulatu na Zebranie Walne w sprawie podniesienia składki członkowskiej.


II. Omówienie spraw związanych z projektem Bellur.

 1. Dyskusja nad dopisaniem do celów Stowarzyszenia – działalności charytatywnej, dzięki czemu Stowarzyszenie uniknie zapłacenia podatku od datkow, które zostaną przekazane na Bellur Projekt.
 2. Wysunięcie postulatu na Zebranie Walne o dopisanie do celów Stowarzyszenia działalności charytatywnej.
 3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wysłanie podziękowania do osób, które w tym roku wsparły Projekt, oraz zamieszcze na stronie Stowarzyszenia listy darczyńców.
 4. Omówienie możliwości założenia lokaty w banku, na której będą przechowywane pieniądze przeznaczone na Bellur, do momentu wysłanie ich do Instytutu w Punie.


III. Omówienie spraw dotyczących księgowości.

 1. Omówienie sporzadzonego przez obecną księgową Stowarzyszenia dokumentu dotyczacego korekty błędów z lat poprzednich. Pismo w załączeniu.
 2. Ustalenie postępowania w sprawie wyjaśnienia raportu finansowego za lata poprzednie. Omówienie i akceptacja przygotowanego przez prawnika pisma, które będzie wysłane do członków poprzedniego Zarządu oraz do biura księgowego w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Omówienie i akceptacja wprowadzenia polityki księgowej.


IV. Omówienie relacji Zarządu z Komitetem Technicznym.

 1. Dyskusja o sprawach, które były podejmowane na Zebraniu Zarządu w czerwcu, we Wrocławiu (podczas zjazdu nauczycieli) oraz o uchwałach podjętych na tym zebraniu.  Dyskusja dotyczyła w szczególności zasadności zniesienia wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej i organizatorów egzaminów oraz o wprowadzeniu wynagrodzenia dla nauczycieli egzaminujących spoza PSJI.
 2. Dyskuscja nad ustaleniem ceny zamieszczenia na stronie Stowarzyszenia ogłoszeń dotyczących kursów nauczycielskich.
 3. Omówienie złożonego przez Komitet Techniczny postulatu dotyczącego ograniczenia ilości osób uprawnionych do prowadzenia kursów nauczycielskich.W związku z wnioskiem Komitetu Technicznego o uwolnienie kursów nauczycielskich spod nadzoru Stowarzyszenia, Zarząd postanawia wystąpić do Komitetu Technicznego o szczegółowe określenie kryteriów dla nauczycieli chcących prowadzić kursy nauczycielskie oraz o opracowanie procedur dotyczących weryfikacji wymogów.
 4. Dyskusja nad wprowadzeniem limitów kosztowych dotyczących rozliczenia diet (posiłki, noclegi, dojazd, wynajem sali itp.)
 5. Omówienie spraw związanych z ostatnio przeprowadzonymi egzaminami na stopień Intro II (organizator Henryk Liśkiewicz) oraz Intro I ( organizator Roman Grzeszykowski) i podzielenie obowiązków pomiędzy członków Zarządu, dotyczących rozliczania egzaminów oraz pilnowania terminowego przesyłania dokumentów związanych z organizacją egzaminu.


V. Omówienie spraw związanych z kontem bankowym.

 1. Zapoznanie się z analizą konta bankowego, sporządzoną przez księgową Annę Banek.
 2. Wyznaczenie osoby z Zarządu, która będzie sprawowała pieczę nad kontem bankowym.


VI. Omówienie spraw związanych z publikacjami.

 1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację projektu przetłumaczenia na język polski oraz wydania II cz. Wskazówek dla nauczycieli jogi.


VII. Omówienie spraw związanych z przyznawaniem nagród motywacyjnych.

 1. Zgłoszenie kandydatów do przyznania nagrody.
 2. Omówienie sposobów wypłacania nagród.


VIII. Omówienie spraw związanych z działniem strony internetowej Stowarzyszenia.

 1. Omówienie potrzeby modernizacji strony internetowej.
 2. Omówienie obowiązków Administratora strony ( w szczególności potrzeby wysyłania do wszystkich członków Stowarzyszenia newslettera o nowościch zamieszczanych na stronie stowarzyszenia i działalności stowarzyszenia.
pismo z biura księgowego
webmaster