Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 26 marca 2010

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 26/03/2010 w Warszawie

Skład:

 • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz (protokolant)
 • Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
 • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
 • Członek  Zarządu  PSJI – Justyna WojciechowskaPrzedmiotem spotkania Zarządu PSJI było:

 1. Podpisanie umowy z Anną Banek o obsługę  administracyjną.
 2. Decyzja o zamieszczaniu ogłoszeń szkół na stronie www w wypadku, kiedy ich właściciele naruszają zasady CM
 3. Omówienie relacji z KT – podkreślenie faktu o prywatnym charakterze wszystkich kursów nauczycielskich – potrzeba jasnej polityki informacyjnej – przy braku klarownych kryteriów rozstrzygających, kto może te kursy prowadzić.
 4. Uchwała dotycząca rozliczania egzaminów Introductory I i II – 30% przychodów z opłat egzaminacyjnych powinno zostać  w kasie PSJI na pokrycie kosztów obsługi egzaminów.
 5. Finansowanie drugiego poprawionego wydania "Wskazówek dla nauczycieli jogi" oraz prac nad wydaniem II części tejże publikacji.
 6. Dyskusja nad propozycjami nowego projektu graficznego strony www.
 7. Omówienie szczegółów organizacyjnych dotyczących planowanego ogólnopolskiego zjazdu nauczycieli oraz Walnego Zebrania Członków PSJI.
 8. Dyskusja nad kolejnymi zmianami w Statucie PSJI oraz postulatami na Walne.
webmaster