Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 22 maja 2010

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 22/05/2010 w Warszawie

Skład:

 • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
 • Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
 • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski (protokolant)
 • Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska


Przedmiotem spotkania Zarządu PSJI było:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok.
 2. Omówienie spraw związanych z wynagradzaniem członków PSJI ( w tym osób z Zarządu) z wykonanie czynności zleconych im, a nie wchodzących w zakres zwykłych obowiązków związanych z pełnioną funkcją.
 3. Omówienie pozostałych zmian w statucie w tym umożliwiających wsparcie „ Project Bellur”, a także innych podobnych inicjatyw charytatywnych.
 4. Omówienie zapytań członków stowarzyszenia dotyczących możliwości przekształcenia formuły kursów nauczycielskich i koniecznych zmian im towarzyszących.
 5. Omówienie sprawozdania Zarządu na walne zebranie, dokonania, plany na przyszłość
 6. Omówienie spraw, które powinny znaleźć się w czerwcowym Blogu Prezesa.
 7. Omówienie kwestii składek członkowskich, propozycja nie łączenia składki z kwotą za ubezpieczenie OC, urealnienie opłaty za CM zgodnie z umową z Gurujim.
 8. Omówienie szczegółów organizacyjnych dotyczących planowanego na 19/20 czerwca 2010 ogólnopolskiego zjazdu nauczycieli oraz Walnego Zebrania Członków PSJI.
 9. Podział obowiązków: Piotr: sprawozdanie za 2009 rok i kontakt z Komisją Rewizyjną, Adam: kwestie składki członkowskiej, Justyna: koordynacja postulatów na Walne, Kasia: blog.
webmaster