Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 22 stycznia 2011

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 22/01/2011 w Warszawie

Skład:

  • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz (protokolant)
  • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
  • Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska


Przedmiotem spotkania Zarządu PSJI było:

  1. Zapoznanie się i dyskusja listu od Gurujiego z nowelizacjami do regulaminów certyfikacyjnych – dodatek do Konstytucji.
  2. Podjęcie decyzji o przekazaniu listu do tłumaczenia oraz do wiadomości Komitetu Technicznego.
  3. Relacja z rozmowy Prezesa – Katarzyny Pilorz ze Stephany Quirck w Punie oraz z Glorią Goldberg na temat statutu i struktury PSJI oraz koniecznych zmian.
  4. Raport dotyczący przebiegu realizacji Bellur Project.
  5. Podjęcie uchwał dotyczących przelania środków do Puny na rzecz Bellur Project oraz za Certification Mark.
webmaster