Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 05 lutego 2012

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 05/02/2012 w Warszawie

Skład:

 • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz (protokolant)
 • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
 • Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
 • Członek  Zarządu  PSJI – Henryk Liśkiewicz


Przedmiotem spotkania Zarządu PSJI było:

 1. Sprawozdanie Prezesa PSJI z wykonanych przelewów do Puny ( zebrane środki z Projektu Bellur z lat 2008-2011, CM, sprzedaż książęk).
 2. Omówienie umowy Service Mark.
 3. Omówienie projektu kampani promującej CM przygotowanej przez Wojtka Zemka.
 4. Postulat dotyczący comiesięcznej wysyłki newslettera do członków Stowarzyszenia dotyczących nowości, przypomnień o płatnościach itp.
 5. Propozycja wysłania informacji do nauczycieli prowadzących szkolenia nauczycielskie oraz warsztaty doszkalające dla nauczycieli o możliwości podpisania umowy CM przez osoby kończące kurs nauczycielski (po pozytywnie zdanym egzaminie).
 6. Ustalenie budżetu na promocję CM i promocję Stowarzyszenia przez różne nośniki, wg projektu Wojtka Zemka na 30-35 tyś. zł.
 7. Ustalenie daty Walnego Zebrania Członków 17.06 w Warszawie.
 8. Ustalenie daty corocznego zjazdu nauczycieli jogi 16.06 w Warszawie.
 9. Uchwalenie zamknięcia kwestii niewyjaśnionej kwoty za Prezesury Konrada Kocota wobec braku reakcji ze strony poprzedniego Zarządu – uiszczenie podatku od kosztów pozastatutowych.

 

webmaster