Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 12 lipca 2012

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 12/07/2012 w Warszawie

Skład:

 • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
 • Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
 • Członek  Zarządu  PSJI – Olga Lasota
 • Członek  Zarządu  PSJI – Henryk Liśkiewicz
 • Członek  Zarządu  PSJI –Robert Ściubidło


Przedmiotem spotkania Zarządu PSJI było:

1. Ustalenie zakresu obowiązków Członków Zarządu PSJI.
Prezes – Katarzyna Pilorz:

 • koordynacja prac Zarządu;
 • wprowadzenie i nadzór nad Certification Mark;
 • koordynacja prac związanych z wprowadzeniem zmian w Statucie;
 • nadzorowanie prac sekretariatu i administratora www;
 • zlecenia dla kancelarii prawniczej;
 • kontakty z biurem księgowym;
 • tworzenie budżetu Stowarzyszenia;
 • promocja stowarzyszenia na zewnątrz – w tym promocja CM;
 • komunikacja z RIMYI w Punie;
 • przelewy zagraniczne;
 • formułowanie treści dot. procedur na www;
 • reprezentacja PSJI w mediach (artykuły do prasy i Internetu).

Vice Prezes – Adam Ramotowski:

 • kontakty z Komitetem Technicznym;
 • kontakty z Komisją Rewizyjną;
 • wypełnianie obowiązków Prezesa pod jego nieobecność;
 • koordynacja Bellur Project (wspólnie z Robertem Ściubidło).
 • Sekretarz – Julia Butrym-Południewska:
 • formułowanie uchwał/ sprawozdań ze spotkań Zarządu PSJI;
 • koordynacja organizacji egzaminów (egzaminy organizowane przez Romka Grzeszykowskiego).

Justyna Wojciechowska:

 • koordynacja nowych edycji książek Iyengarów.

Robert Ściubidło:

 • koordynacja Bellur Project (wspólnie z Adamem Ramotowskim);
 • koordynacja organizacji egzaminów (egzaminy organizowane przez Henryka Liśkiewicza).

Olga Lasota:

 • koordynowanie zamieszczania informacji na www, kontakty z administratorem strony www;
 • koordynacja organizacji egzaminów (egzaminy organizowane przez Konrada Kocota).

Henryk Liśkiewicz

 • koordynacja wdrażania Konstytucji.

2. Dyskusja nad strategią PSJI wobec działań firmy Benefit.


3. Dyskusja nad zmianami w Statucie PSJI i wdrożeniem Konstytucji (deklaracja podjęcia działań przez Henryka Liśkiewicza odnośnie wprowadzenia regulaminu dyscyplinarnego do Statutu PSJI).


4. Dyskusja nad organizacją egzaminów nauczycielskich. Ustalenie, że opłata egzaminacyjna ma być uiszczana do 30 dni od ogłoszenia terminów egzaminów (tj. do 15 kwietnia) i jest ona bezzwrotna.

webmaster