Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 19 października 2012

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 19 października 2012 w Warszawie

Skład:

 • Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz Protokolant)
 • Vice Prezes – Adam Ramotowski
 • Członek  Zarządu  PSJI – Olga Lasota
 • Członek  Zarządu  PSJI – Julia Południewska


Przedmiotem spotkania Zarządu PSJI było:

1. Dyskusja nad organizacją egzaminów:

 • postulat stworzenia algorytmu postępowania przy organizacji (OL)
 • postulat poruszenia alternatywnych terminów egzaminu Junior (KP)
 • postulat wyegzekwowania konsekwencji wynikających z umowy o organizacji
  egzaminów zawartej z Henrykiem Liśkiewiczem – pytanie do K Banka (KP)
 • postulat wprowadzenia zmian do umowy dot. zwrotu kosztów egzaminatorom (KP)

 

2. Pomysł zorganizowania konwencji jogi Iyengara pod egidą PSJI

3. Dyskusja nad kwestią:

4. Prezentacja stanowiska radcy prawnego w sprawie zgłoszenia znaku towarowego
do wspólnotowej bazy znaków towarowych – tzw. OHIM (po polsku: URZĄD
HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO). Decyzja o umieszczeniu znaku przy
większej rezerwie budżetowej.

5. Dyskusja nad budżetem – kwestia „authors royalties” – prośba o odroczenie płatności (KP).

6. Dyskusja nad podniesieniem wartości handlowej reklam (KP)

7. Kwestia zakresu obowiązków Wojtka Zemka (KP):

 • fan page: 1 post na tydzień, potencjalne tematy: życie Iyengara, Bellur, cytaty z
  Iyengara, pomoce do jogi
 • prowadzenie www
 • kwestia ilości godzin w umowie

8. Comiesięczny newsletter (KP)

9. Bellur Project (AR)

10. Benefit Systems (AR)

11. Komisja Etyki – dokooptowanie członka (AR)

webmaster