Półroczne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: VI’12-XII’12

 

Spotkania Zarządu:

 

  • 12 lipca: podjęto 5 uchwał (6-10/2012)
  • 19 października: nie podjęto żadnych uchwał


1. Rozliczenie i zamknięcie Kampanii Promocyjnej CMu.

2. Zwołanie i przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków PSJI we wrześniu mającego na celu wprowadzenie zmian w Statucie umożliwiających zatrudnianie członków Zarządu oraz innych zmian w Statucie PSJI.

3. Podjęcie rozmów ze Sławkiem Bubiczem nt. jego honorowego członkostwa w PSJI.

4. Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu) została na własną prośbę zatrudniona na pół etatu jako menadżer biura PSJI od X’12 z wynagrodzeniem w wysokości krajowej pensji minimalnej.

5. Za zgodą Zarządu Katarzyna Pilorz przeprowadziła reorganizację prac biura PSJI na co składały się:

  • renegocjacja stawki godzinowej z obsługą administracyjną
  • zmiana zakresu obowiązków obsługi administracyjnej – dodatkowe obowiązki w zakresie obsługi Komitetu Technicznego oraz dystrybucji książek
  • oba działania skutkują obniżeniem kosztów obsługi administracyjnej o średnio do 40% mies.


6. Zarząd podjął decyzję o zrezygnowaniu ze stałej współpracy z administratorem serwisu www i przekazanie jego obowiązków częściowo do sekretariatu i menedżera. Poszukiwana jest osoba doraźnie serwisująca witrynę internetową.

7. Zarząd zlecił prawnikowi i koordynuje prace nad procedurami ochrony danych osobowych przez PSJI.

8. Zarząd na bieżąco zdawał sprawę z wydawanych środków przed Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

9. Zarząd prowadził negocjacje z Romanem Grzeszykowskim i przewodniczącą KR w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków postulowanego przez wyżej wymienionego – niezadowolonego z reorganizacji prac biura PSJI.

10. Zarząd zorganizował zbiórkę pieniędzy na Bellur Project oraz przekazał zebraną kwotę na konto Bellur Trust.

11. Zarząd uregulował roczne zobowiązania wobec BKS Iyengara z tytułu CMu i SMu za 2012 rok.Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)


webmaster