Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: I’13-III’13

 

Spotkania Zarządu:

20 lutego: nie podjęto żadnych uchwał

 

1. Zarząd opracował  i opublikował Budżet na 2013 rok.

2. Zarząd podjął rozmowy z Abhijatą Iyengar na temat udziału w konwencji jogi Iyengara w Polsce w maju 2014.

3. Zarząd przyjął rezygnację dotychczasowych członków KR i podjął działania rekrutacyjne.

4. Zarząd koordynował uzupełnienie składu Komisji Etyki

5. Członkowie Zarządu: Olga Lasota i Julia Butrym-Południewska zostały nowymi administratorami profilu PSJI na FB.

6. Zarząd zakończył współpracę z administratorem www Wojciechem Zemkiem i podjął działania zmierzające do zastąpienia części jego obowiązków nowym informatykiem.

7. Zarząd rozliczył egzamin Henryka Liśkiewicza z lipca 2012.

8. Zarząd podjął decyzję o rezygnacji ze starań o akceptację honorowego członkostwa przez Sławka Bubicza.*

9. Zarząd podjął działania związane z toczącym się wobec PSJI postępowaniem nadzorczym z Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych.

10. Zarząd podjął działania zmierzające do organizacji warsztatów towarzyszących Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków PSJI w czerwcu’13. Koordynatorkami działań są Olga Lasota i Justyna Wojciechowska.

11. Zarząd podjął się koordynacji prac między Sekretariatem a Przewodniczącym KT związanych ze zbieraniem zgłoszeń na egzaminy w 2013 roku.

12. Zarząd podjął decyzję o zniesieniu opłat za publikację ogłoszeń dla członków PSJI oraz o comiesięcznej publikacji linku do kalendarium imprez na profilu PSJI na Face Booku.

*) W lipcu 2012 Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających do przyznania honorowego członkostwa pionierowi Jogi Iyengara w Polsce – Sławomirowi Bubiczowi. Prezes PSJI Katarzyna Pilorz wystąpiła do Pana Sławomira Bubicza z pytaniem o zgodę na przyjęcie takiego wyróżnienia. W tym samym czasie PSJI otrzymało od Pana Bubicza pismo z wyjaśnieniem dotyczącym podstawy dla używania przez niego nazwiska Iyengara, z powodu wcześniejszej korespondencji ze strony PSJI dotyczącej używania nazwiska Iyengara bez posiadania licencji. Pan Bubicz otrzymał przeprosiny od prawnika PSJI i podziękowanie za wyjaśnienie sprawy. Niemniej jednak stało się jasne z korespondencji z Panem Bubiczem, że żywi on liczne pretensje wobec PSJI, co pozbawia podstaw oferowanie mu honorowego członkostwa instytucji, z którą się nie identyfikuje.

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

webmaster