Sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI za rok 2012

W ciągu roku 2012 zarząd PSJI spotkał się na 4 formalnych zebraniach (luty, maj, lipiec, październik ‘12) oraz podjął 10 uchwał.

Działania Zarządu obejmowały w roku 2012:

1) Nadzór oraz rozliczenie organizacji 6 egzaminów nauczycielskich na stopnie:

Introduktory I (mar 12, maj 12 Kraków, lip 12 Warszawa)

Junior Interm I (lip 12 Warszawa)

Junior Interm II i III (lip 12 Warszawa)

Senior Interm I (gru 12 Kraków)

2) Monitowanie serwisu internetowego oraz biuletynu informacyjnego PSJI

3) Nadzór nad pracami sekretariatu, kancelarii prawnej i biura księgowego

4) Organizację (zwołanie i przeprowadzenie) ZWZC 17 czerwca 2012 – na którym przedłużono mandat Zarządowi (Prezes Katarzyna Pilorz, członkowie: Adam Ramotowski, Justyna Wojciechowska, Henryk Liśkiewicz) i uzupełniono jego skład o nowych członków (Julia Południewska, Olga Lasota, Robert Ściubidło).

5) Organizację (zwołanie i przeprowadzenie) NWZC 13 września 2012 – w celu wprowadzenia niezbędnych zmian w Statucie PSJI (będących warunkiem przedłużenia prac Zarządu na kolejną kadencję)

6) Prace przygotowawcze zmian Statutu, o których mowa w pkt. 5.

7) Przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej Certyfication Mark w roku 2012, w tym:

 • zebranie i weryfikacja formularzy rejestracyjnych
 • podpisanie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia

8) Działania związane z ochroną prawną znaków towarowych objętych umową  Certyfication Mark obejmujące:

 • wyszukiwanie podmiotów posługujących się znakiem towarowym metoda IYENGARA  w kontekstach komercyjnych bez wymaganej licencji
 • wysyłanie listu z informacją do ww. o zaistniałym naruszeniu
 • ewentualne przekazywanie sprawy do kancelarii prawnej w wypadkach tego wymagających

9) Organizację akcji charytatywnej zbiórki pieniędzy w dniu urodzin Śri BKS Iyengara w szkołach członków stowarzyszenia i przeznaczenie pieniędzy z akcji na Bellur Project

10) Podjęcie działań zmierzających do uregulowania zaległych zobowiązań finansowych wobec Puny wynikających z tytułu:

 • praw autorskich książek opublikowanych przez PSJI
 • Certfication Mark za lata 2008-2012

obejmujących:

 • przygotowanie raportu finansowego
 • przygotowanie listu
 • dokonanie przelewów

11) Podjęcie działań zmierzających do uregulowania zobowiązań finansowych wobec Bellur Trust obejmujących:

 • przygotowanie raportu finansowego
 • przygotowanie listu
 • rozwiązanie lokaty przeznaczonej na ten cel
 • dokonanie przelewów

12) Podjęcie działań zmierzających do uregulowania zaległych zobowiązań finansowych wobec Puny wynikających z tytułu Service Mark za lata: 2003-2012 obejmujących:

 • tłumaczenie umowy, konsultacje prawnicze, modyfikacje
 • podpisanie umowy z Glorią Goldberg
 • sporządzenie raportu oraz listu do Puny
 • dokonanie dwóch przelewów do Puny i do Glorii Goldberg

13) Podjęcie działań zmierzających do uregulowania bieżących zobowiązań finansowych wobec Puny wynikających z tytułu:

 • Certfication Mark za 2013
 • Service Mark za 2013

obejmujących:

 • przygotowanie raportu finansowego
 • przygotowanie listu
 • dokonanie przelewów

14) Zamknięcie kwestii brakującej kwoty w wysokości: 11.287,11 zł. poprzez zaksięgowanie jej do kosztów bieżących na wydatki pozastatutowe i odprowadzenie podatku w wysokości: 2.145 zł. zgodnie z sugestią biura księgowego.

15) Zlecenie kancelarii prawnej zaopiniowania wypadku zaistniałego na zajęciach Małgorzaty Madej w związku z roszczeniami skierowanymi do Zarządu przez poszkodowanego.

16) Zlecenie kancelarii prawnej zbadanie zakresu polisy grupowej wykupywanej w Hestia SA oraz opublikowanie opinii prawnej do wiadomości członków.

17) Podjęcie zagadnienia rosnącego w siłę kontrahenta większości szkół jogi Benefit Systems SA:

 • dyskusja nad możliwymi zagrożeniami
 • konsultacje prawnicze
 • sporządzenie i wysłanie listu do członków z propozycją reprezentowania ich interesów wobec Benefit Systems SA (skąpa reakcja na propozycję)

18) Podjęcie działań mających na celu promocję Certyfikatu Iyengara w szerszym kontekście:

 • zlecenie przygotowania projektu
 • wycena projekt
 • zlecenie wykonania projektu
 • działania wspierające projekt – dwa artykuły Prezesa do mediów
 • monitowanie realizacji projektu
 • rozliczenie projektu

19) Podjęcie rozmów ze Sławomirem Bubiczem – pionierem jogi metodą Iyengara zmierzających do uzyskania jego zgody na przyjęcie honorowego członkostwa.

20) Zlecenie kancelarii prawnej działań zmierzających do stworzenia procedur ochrony danych osobowych.

21) Zatrudnienie Prezesa Katarzyny Pilorz (podpisanie umowy o pracę z przewodniczącą Komsji Rewizyjnej) na stanowisku menedżerskim oraz monitorowanie przez Zarząd jej prac nad reorganizacją biura PSJI.

22) Zdawanie sprawy na bieżąco z sytuacji finansowej PSJI przed Komisją Rewizyjną.

23) Podjęcie działań zmierzających do aktywizacji Komitetu Technicznego i włączenie sekretariatu do prac dla Komitetu Technicznego.

24) Podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia składu Komisji Etyki, z uwagi na planowaną rezygnację z funkcji Marka Migały.

 

 

 

 

webmaster