Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 5 lipca 2013

Obecni:

Katarzyna Pilorz, Julia Południewska (protokolant), Olga Lasota

1 Dyskusja nad egzaminami organizowanymi przez Henryka (korekta budżetu, ustalenie faktycznej listy zdających, dyskusja nad dopuszczeniem Kasi Juguszewskiej do egzaminu, postulat oddzielenia egzaminów od kursów)

2. Dyskusja na temat konwencji z Abhijatą (możliwe warianty naszego udziału w kosztach biletów; analiza punkt po puncie spraw związanych z konwencją, co zostało potem ponownie poruszone na spotkaniu  roboczym w dniu następnym).

webmaster