Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 21 listopada 2013

Protokół z zebrania Zarządu: 21 listopada 2013

Warszawa

Obecni:

Katarzyna Pilorz (protokolant cz. I), Julia Południewska (protokolant cz. II), Olga Lasota, Robert Ściubidło

Uchwały:

Zarząd podjął 3 uchwały.

 

Część I – sprawy dot. bieżącego funkcjonowania PSJI

1 Relacja Katarzyny Pilorz ze zmian w sekretariacie i zatrudnieniu administratora strony www.

2. Relacja Katarzyny Pilorz z działań Komitetu Technicznego.

3. Dyskusja dot. ewentualnego przeprowadzenia egzaminu Introductory II w 2014, o ile zgłoszą się chętni w wymaganej ilości. Zarząd zgodził się na przeprowadzenie takiego egzaminu.

4. Dyskusja dot. rozliczenia lipcowych egzaminów organizowanych przez Henryka Liśkiewicza. Do rozliczenia brakuje kosztorysów i umów od organizatora.

5. Odpowiedź Zarządu na postulat Komitetu Technicznego dotyczący wynagrodzenia dla egzaminatorów. (Uchwała 3/2013)

Zarząd opowiada się za inną formą gratyfikacji niż finansowa. Uzasadnia to międzynarodową regułą obowiązującą egzaminatorów egzaminujących w swoim kraju dla swojego macierzystego stowarzyszenia – zawsze jest to nieodpłatne. Jak również symboliczne wynagrodzenie finansowe nie stanowi stosownej gratyfikacji za wkład pracy a przede wszystkim za wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje. Sugerowane inne formy gratyfikacji:

(a) obecność na egzaminach doświadczonego moderatora z zagranicy, który będzie wzbogacał wiedzę egzaminatorów, a w wypadku egzaminów Intro I – przewodniczącego komisji pełniącego podobną funkcję. Wzbogacanie wiedzy na egzaminie może się odbywać przez dyskusję wstępną nt standardów egzaminowania, dyskusję nad wynikami i wspólne formułowanie feedbacku dla uczestników.

(b) wprowadzenie zniżek na udział w konwencjach organizowanych przez PSJI dla czynnych egzaminatorów

(c) szkolenia i warsztaty dla egzaminatorów prowadzone przez moderatorów z zagranicy

6. Odpowiedź Zarządu na postulat Komitetu Technicznego dotyczący wynagrodzenia dla organizatorów egzaminów. (Uchwała 4/2013)

Zarząd wyraża zgodę na wynagrodzenie dla organizatorów egzaminów od egzaminów na stopień Intro II, o ile KT wprowadzi w życie zasadę, że są to egzaminy nie związane z konkretnym treningiem, czyli kandydaci na egzamin pochodzą w podobnych proporcjach 40/60 z różnych treningów. Zasady dot. wynagradzania organizatorów egzaminów:

(a) organizator podpisuje umowę o organizację egzaminu i w sytuacji, w której nie dotrzyma któregoś z punktów umowy – wynagrodzenie może zostać wstrzymane przez Zarząd.

(b) wysokość wynagrodzenia obliczana jest wg formuły: 300 zł za pierwszy dzień egzaminu, 150 zł. za każdy kolejny dzień tego samego egzaminu. Jako ten sam egzamin uznaje się egzamin na ten sam stopień odbywający się w różne dni na przestrzeni 2-3 tygodni (dot. najczęściej Intro II) lub egzamin na zbliżone stopnie, ale odbywający się kilka dni z rzędu (dot. najczęściej Junior Intermediate I, II, III).

 

Część II – organizacja Konwencji 2014

1. Dyskusja dotycząca wyboru grafika/graficzki. Potrzebujemy projekty:

Logo

Logotyp

Logo na koszulki

Ulotki

Plakaty

Banery internetowe i drukowane

2. Ustalenia dot. trybu wynajęcia sali w OSiR na Polnej w Warszawie. Rezerwujemy halę sportową 13.05.2013 w godzinach 7:30-19 i 14.05.2013 w godzinach 8:30-20:30 oraz dużą salę konferencyjną 13.05.2013 w godzinach 8:30-21:30 i 14.05.2013 w godzinach 8:30-19:30.

3. Plan reklamy konwencji dla potencjalnych uczestników z zagranicy:

  • przez ościenne stowarzyszenia: KP
  • przez zagraniczne portale jogowe JP
  • tłumaczenie oferty na www na angielski i rosyjski: KP

4. Zarząd wyraził zgodę na patronat Magazynu Joga oraz Joga&Ayurweda. Ze swojej strony oferujemy ich loga na wszystkich materiałach drukowanych; rabat na stanowisko podczas Konwencji oraz możliwość zrobienia na ten temat dużej relacji. Dodatkowo Magazynowi Joga oferujemy możliwość przeprowadzenia wywiadu wraz ze zrobieniem zdjęć, który ukaże się w Magazynie oraz na stronie PSJI.

W zamian oczekujemy informacji o wydarzeniu, druku artykułu o Abhi w dwóch następnych wydaniach Joga&Ayurweda, a w sierpniowym wydaniu fotorelacji oraz analogicznie w numerze styczeń/luty; marzec/kwiecień i maj/czerwiec Magazynu Joga, a w lipcowym numerze fotorelacji

5. Dyskusja nad rejestracją konwencji. Zapytanie do Abhi o możliwość profesjonalnego nagrania Konwencji i późniejszej sprzedaży płyt oraz o możliwość wywiadu: KP

6. Ustalenie godziny zwołania ZWZC PSJI 13  maja 2013 na 19:30 w sali konferencyjnej OSiR na Polnej w Warszawie. (Uchwała 5/2013)

7. Do dalszej dyskusji ustalenie dziennej opłaty za umieszczenie stoiska w holu i rozesłanie takiej oferty do potencjalnych chętnych: JP

webmaster