Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: X’13-XII’13

Spotkania Zarządu:

· 21 listopada: podjęto 3 uchwały. Dwie w odpowiedzi na prośbę ze strony KT: 3/2013 i 4/2013 oraz uchwałę doprecyzowującą szczegóły ZWZC 2014.

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd przyjął rezygnację Anny Banek ze współpracy z PSJI na stanowisku sekretarki.
· Zarząd wyłonił nową kandydatkę na to stanowisko.
· Zarząd koordynował podpisanie umów z tłumaczem oraz administratorem strony www.

Certification Mark:

· Zarząd koordynował przyjmowanie zgłoszeń do CMu na 2013/ 14 rok oraz ich podpisywanie.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd rozliczył egzaminy organizowane w lipcu Warszawie: Intro I, Intro II oraz Junior Intermediate I, II przez H. Liśkiewicza.
· Zarząd wprowadził formularz rejestracji na egzaminy nauczycielskie na 2014 rok.
· Zarząd prowadził korespondencję z KT w sprawie ustalenia terminów egzaminów na 2014 rok.

Obieg informacji:

· Zarząd nadzorował uaktualnienie ewidencji członków oraz innych danych w bazie: osób ubezpieczonych, z CMem oraz po zdanym egzaminie.
· Zarząd nadzorował wysyłanie biuletynu informacyjnego oraz pojawianie się nowych treści na www.
· Zarząd nadzorował tłumaczenie artykułów na stronę www na j. polski oraz informacji o konwencji na kilka języków obcych.

Bellur Project:

· Zarząd ogłosił akcję zbieranie środków na cele charytatywne Bellur Trust.

Konwencja 2014:

· Zarząd koordynował wymianę informacji z innymi organizatorami konwencji Abhi w Europie na temat jej lotów oraz podziału kosztów.
· Zarząd nadzorował sformułowanie oferty na stronie www oraz zamieszczenie formularza zgłoszeń.
· Zarząd nadzorował prace koordynatora Julii Butrym-Południewskiej dotyczące patronatu medialnego, wyboru mieszkania dla Abhijaty Sridhar, opłat za stanowiska reklamowe oraz zorganizowania sprzętu.
· Zarząd nawiązał kontakt ze stowarzyszeniami z zagranicy w kwestii zamieszczenia na ich stronach informacji o konwencji.
· Zarząd nadzorował prace projektanta znaku graficznego i materiałów reklamowych.

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

webmaster