Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: I’14-III’14

Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: I’14-III’14

Spotkania Zarządu:

· 2 lutego: nie podjęto uchwał. Zebranie w całości poświęcone było organizacji konwencji w maju 2014.

· 1/2 marca: podjęto 2 uchwały. Obie w odpowiedzi na prośbę ze strony KT: obniżającą opłatę egzaminacyjną i rozszerzającą zasady wydawania dyplomów nauczycielskich przez PSJI.

 

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd koordynował przekazywanie obowiązków sekretarki Anny Banek nowej zatrudnionej - Magdalenie Okuńskiej.

· Zarząd nadzorował wdrażanie nowej sekretarki w obowiązki.

· Zarząd koordynował zmiany w dostępie do konta bankowego wprowadzone na skutek zmian na stanowisku sekretarki.


Certification Mark:

· Zarząd uprościł procedurę przedłużania CMu poprzez wprowadzenie formularza na www oraz spolszczył brzmienie umowy dla osób przystępujących.


Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował podpisanie umowy z organizatorem egzaminu Intro 1 w lutym oraz weryfikację składek i opłat kandydatów.

· Zarząd koordynował ustalenie dat egzaminów na 2014.

· Zarząd wyłonił kandydata na organizatora egzaminów Intro 2 oraz Junior Internmediate.

· Zarząd zorganizował moderatorów na oba ww egzaminy oraz koordynował uzyskanie tematów prac pisemnych i ich przekład na polski.


Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację

· Zarząd nadzorował tłumaczenie artykułów na stronę www na j. polski oraz informacji praktycznych dot konwencji na angielski.


Porozumienie Szkół Jogi:

· Zarząd nawiązał kontakt z powstającym stowarzyszeniem „Porozumienie Szkół Jogi” w celu wymiany informacji i wspierania działań na rzecz równych praw na rynku usług rekreacji ruchowej.

Konwencja 2014:

Zarząd koordynował:

· wymianę informacji z innymi organizatorami konwencji Abhi w Europie na temat uzyskania vizy oraz wysłał zaproszenie dla Abhi [KP]

· wypożyczanie sprzętu na konwencję [JP, OL]

· cateringu oraz zaopatrzenia w wodę pitną [OL]

· prace projektanta znaku graficznego i materiałów reklamowych [KP]

· podpisywanie umów z grafikiem oraz tłumaczami [KP]

· tworzenie materiałów informacyjnych do prasy oraz praktycznych do mailingu [KP, OL, JP]

· wypożyczenia podestu scenicznego [KP]

· logistyki związanej ze transportem sprzętu [JW]

· organizacji przestrzeni i czasu na sali [OL, JP, RS]

· organizacji stoiska ze sprzętem do jogi [JW]

· video-rejestracji [OL, JW, JP]

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

 

webmaster