Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: VII’14-IX’14

Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: VII’14-IX’14

Spotkania Zarządu:

· nie odbyły się żadne Zebrania Zarządu

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował prace sekretariatu.

Certification Mark:

· Zarząd nadzorował procedurę aplikacji o CM od osób, które zdały egzamin Introductory II w lipcu.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował organizację egzaminów Intro 2 i Junior Intermediate w lipcu w Warszawie (organizacja i rozliczenie) [JP].

· Zarząd koordynował ustalanie terminów egzaminów nauczycielskich Intro w 2015 (ustalanie dat z organizatorami oraz z moderatorem)

Standardy dot egzaminów nauczycielskich:

· Zarząd koordynował organizację spotkania dla egzaminatorów z Ritą Keller w Warszawie.

· Zarząd nadzorował tłumaczenie materiałów przekazanych po spotkaniu przez Ritę Keller - dotyczących standardów egzaminowania.

· Zarząd koordynował zwoływanie prac grupy roboczej KT SJIP mającej przygotować polskie odpowiedniki standardów egzaminowania na podstawie niemieckich.

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację, w szczególności informacji dotyczących odejścia Gurujiego (zbieranie wspomnień o Gurujim od najbardziej doświadczonych członków SJIP); w magazynie poświęconym jodze ukazał się obszerny materiał wspomnieniowy

Sklep internetowy SJIP [OL]:

Zarząd koordynował:

· wybór dostępnych form płatności

· podpisanie umów z dostarczycielem usług finansowych

· tworzenie funkcjonalnego interfejsu

· opis i ilustracje produktów

· reklamację dotyczącą źle wykonanych koszulek [JP]

Video z konwencji [OL]:

· Zarząd nadzorował wybór opakowania oraz jakość wykonania tłoczenia DVD

· Zarząd nadzorował przesłanie paczki z DVD do magazynu w Krakowie

 

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

webmaster