Protokół z zebrania Zarządu: 18 listopada 2014

Protokół z zebrania Zarządu: 18 listopada 2014

Konferencja przez Skype

Obecni:

Katarzyna Pilorz (protokolant), Olga Lasota, Justyna Wojciechowska, Robert Ściubidło

Uchwały:

Zarząd nie podjął żadnych uchwał.

Organizacja Konwencji 2015

1. Projekty graficzne potrzebne przy konwencji: torba, banner, logotyp. Pozytywne rozpatrzenie kandydatury Doroty Kobos jako projektanta oprawy graficznej konwencji 2015.

2. Dyskusja nad propozycją specjalnej sesji tylko dla nauczycieli. Zarząd zaakceptował sugestię zorganizowania takiej wysuniętą przez KT.

3. Ustalenie rozkładu sesji jogi w ramach konwencji:

Konwencja ogólna (dla wszystkich praktykujących jogę Iyengara min. 6 m-cy):

pt: popołudniu

sb: rano, popołudniu

nd: rano

Blok tylko dla nauczycieli (od Intro II wzwyż, wstęp mają tylko członkowie SJIP):

pt: rano

4. Kalkulacja opłat:

· konwencja ogólna: 350 zł. (członkowie SJIP)/ 450 zł. (nie-członkowie)

· konwencja ogólna i blok dla nauczycieli: 370 zł. (członkowie SJIP posiadający CM 2014/15) / 420 zł. (członkowie SJIP nieposiadający CM 2014/15)

5. Dyskusja nad miejscem - Zarząd optuje za OSIR na ul. Polnej w Warszawie. Wynajem jedynie sali gimnastycznej bez sali konferencyjnej. To oznacza serwowanie cateringu w przestrzeni gdzie były stoiska wystawców. W związku z tym Zarząd optuje za zorganizowaniem tylko stoiska z towarami SJIP.

6. Ustalenie terminu zapisów na konwencję - 20 kwietnia 2015.

7. Do przygotowania:

· regulamin konwencji [KP]

· budżet konwencji - kalkulacja przy 100 uczestnikach [KP]

8. Kwestia cateringu - Zarząd jest za pozostaniem we współpracy z tą samą firmą, która obsługiwała poprzednią konwencję.

9. Rozważenie kandydatów na tłumaczy konwencji.

webmaster