Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: X’14-XII’14

Spotkania Zarządu (konferencje przez Skype’a):

· 18 listopada’14

· 9 grudnia’14

 

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu.

 

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację, w szczególności informacji dotyczących konwencji w 2015 roku.

 

Sklep internetowy SJIP:

· Zarząd koordynował procedury sprzedaży i reklamacji sprzedawanego towaru.

 

Standardy dot egzaminów nauczycielskich:

· Zarząd koordynował prace grupy roboczej KT SJIP przygotowującej polskie odpowiedniki standardów egzaminowania na podstawie niemieckich.

· Zarząd wspierał redakcję i uchwalanie nowych uszczegółowionych standardów na forum KT SJIP.

 

Egzaminy nauczycielskie 2015:

· Zarząd koordynował prace korekty i odnowienia formularza rejestracji na egzaminy w 2015 roku.

· Zarząd koordynował ustalenie terminów egzaminów oraz ich organizatorów na 2015 rok.

 

Konwencja z Gitą Iyengar w Punie w grudniu 2014:

· Zarząd prowadził zapisy oraz dbał o obieg informacji między organizatorami i uczestnikami z Polski.

 

Project Bellur 2014:

· Zarząd koordynował akcję zbierania datków na Fundację Bellur.

 

Kontakty z instytucjami nadzorującymi pracę stowarzyszenia:

· Zarząd przesyłał brakujące dokumenty do KRSu - w sprawie rejestracji zmian w Statucie.

· Zarząd prowadził korespondencję i konsultacje prawnicze w sprawie zarzutów ze strony Wydziału Spraw Społ. UMK.

 

Polska Konwencja Jogi Iyengara 2015:

· Zarząd wybrał lokalizację konwencji oraz zarezerwował salę.

· Zarząd podjął decyzję dot. planu konwencji, warunków uczestnictwa w bloku dla nauczycieli oraz wysokości opłat za udział.

· Zarząd nadzorował wybór tłumaczy, tworzenie regulaminu konwencji, procedurę rejestracji przez www oraz formę płatności.

· Zarząd rozstrzygnął negatywnie kwestię stoisk handlowych oraz cateringu.

 

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

webmaster