Sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI za rok 2014

W ciągu roku 2014 zarząd PSJI spotkał się na 6 formalnych zebraniach:

· w Warszawie (luty, luty, kwiecień, maj ‘14)

· przez Skype (listopad, grudzień’14)

oraz podjął 5 uchwał.

Działania Zarządu obejmowały w roku 2014:

1) Nadzór oraz rozliczenie organizacji 5 egzaminów nauczycielskich na stopnie:

a) Introductory I                         (luty’14 Kraków)

b) Introductory II                        (lip ‘14 Warszawa)

c) Junior Interm I                        (lip ‘14 Warszawa)

d) Junior Interm II i III                (lip ‘14 Warszawa)

2) Prowadzenie serwisu internetowego, profilu na FB oraz redagowanie biuletynu informacyjnego PSJI. Na działania te składały się:

· wybór artykułów do tłumaczenia

· uzyskanie zgody na publikację materiałów z Yoga Rahasya

· zlecenie tłumaczeń artykułów

· pracę redaktorską i korektorską

· ustalenie harmonogramu publikacji materiałów

Systematyczne zamieszczanie informacji o aktualnościach PSJI w magazynie JOGA.

3) Nadzór nad pracami sekretariatu, kancelarii prawnej i biura księgowego

4) Organizację (zwołanie i przeprowadzenie) ZWZC 13 maja 2014.

5) Organizację pierwszej Polskiej Konwencji Jogi Iyengara od czasów powołania Stowarzyszenia: 13-14 maja 2014 w Warszawie. Organizacja obejmowała:

· formalne zaproszenie Abhijaty Sridhar do Polski - pomoc w zdobyciu wizy Shengen

· koordynację podróży Abhijaty Sridhar do Europy i po Europie z innymi organizatorami jej konwencji

· zamieszczenie informacji o konwencji w 4 językach na stronie www oraz rozpropagowanie jej w Polsce i za granicą (Internet, magazyny jogowe)

· przeprowadzenie zapisów oraz weryfikację wpłat

· wynajęcie sali na konwencję, wypożyczenie sprzętu, wynajem podestu, nadzorowanie i koordynowanie działań wokół tworzenia miejsca konwencji

· koordynację prac graficznych nad logo konwencji, projektem banneru oraz koszulek z nadrukami, nadzór nad wykonaniem banneru oraz koszulek

· zapewnienie Abhijacie Sridhar oraz osobom jej towarzyszącym warunków bytowych (wynajęcie mieszkania, catering, transport między mieszkaniem z salą) oraz atrakcji turystycznych

· zamówienie cateringu oraz koordynację prac recepcji w trakcie konwencji

· koordynację współpracy z patronami medialnymi oraz wystawcami

· rozliczenie konwencji, uregulowanie należności podwykonawcom oraz prowadzącej

· przeprowadzenie i przetłumaczenie wywiadu z Abhijatą Sridhar, zamieszczenie wywiadu oraz relacji z Konwencji na stronie www

· koordynację prac fotografa, zamieszczenie zdjęć z konwencji na stronie www

6) Przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej Certyfication Mark w roku 2014, w tym:

a) wprowadzenie uproszczonej procedury rejestracji przez formularz internetowy

b) zgromadzenie i weryfikację aplikacji

c) podpisanie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia

7) Wydanie płyty DVD z nagraniem z Konwencji z Abhijatą Sridhar:

· wyłonienie firmy rejestrującej, podpisanie z nią umowy

· koordynację prac ekipy filmowej

· nadzór nad edycją oraz wybór fragmentów nagrania do publikacji

· nadzór nad montażem filmiku reklamowego, zamieszczenie go na You Tube oraz na stronie www

· podpisanie umowy z Abhijatą Sridhar dotyczącej sprzedaży

· rozliczenie się z wykonawcą

8) Otwarcie sklepu internetowego PSJI:

· nadzór nad pracami informatyka

· wybór opcji płatności

· podpisanie umowy z dostarczycielem usług płatności internetowych

· dostarczenie opisu produktów

· zorganizowanie logistyki związanej z magazynowanie i wysyłką produktów

9) Podjęcie działań zmierzających do organizacji drugiej Polskiej Konwencji Jogi Iyengara z Gulnaaz Dashti w maju 2015:

· rozmowy z Gurujim na temat wyboru prowadzącego

· ustalenie terminów konwencji oraz szczegółów organizacyjnych z Gulnaaz

· zatrudnienie grafika do oprawy graficznej konwencji

10) Koordynację akcji zbierania wspomnień o Gurujim w dniu jego śmierci oraz zamieszczenie ich na stronie www i w innych mediach jogicznych.

11) Organizację akcji charytatywnej zbiórki pieniędzy w dniu urodzin Śri BKS Iyengara w szkołach członków stowarzyszenia i przeznaczenie pieniędzy z akcji na Bellur Project oraz przelew zebranych środków na konto Bellur Trust.

12) Koordynację zapisów uczestników z Polski w jubileuszowym warsztacie jogi z Gitą Iyengar w Punie.

13) Koordynację prac Komitetu Technicznego zmierzających do uchwalenia standardów na stopnie nauczycielskie Intro II i Junior Intermediate jak również w kwestii zmiany statusu egzaminu Intro I.

14) Koordynację prac zmierzających do stworzenia rejestru dyplomów wydawanych przez PSJI od 2014 roku:

· projekt i wydruk dyplomów

· stworzenie bazy danych numerów i osób otrzymujących dyplomy

15) Zatrudnienie administratora serwisu internetowego.

16) Zatrudnienie nowej osoby do prac w sekretariacie oraz wdrożenie jej w obowiązki.

17) Podjęcie rozmów na temat tłumaczenia i wydania:

· książki Gity Iyengar „Intermediate Course”

· skryptu anatomicznego dla nauczycieli jogi Iyengara stowarzyszenia niemieckiego

webmaster