Protokół z zebrania Zarządu: 20 stycznia

Protokół z zebrania Zarządu: 20 stycznia*/ 10 lutego 2015

 

Konferencja przez Skype

Obecni:

Katarzyna Pilorz (protokolant)*, Olga Lasota*, Justyna Wojciechowska, Robert Ściubidło*, Julia Południewska*.

Uchwały:

Zarząd nie podjął żadnych uchwał.

1. Zdanie sprawy z procedury rejestracji zmian w Statucie w KRSie [KP]. Propozycja Prezesa Zarządu, aby przeprowadzić rozmowę z przedstawicielem organu nadzoru UMK została zaakceptowana przez Zarząd.

2. Dyskusja dot. terminowości zgłoszeń na egzaminy, do CMu oraz składek. Niedotrzymywanie terminów zgłoszeń i opłat utrudnia organizację egzaminów i powoduje nieprzyjemne sytuacje, np. niemożność dopuszczenia danej osoby do egzaminu. Postulat Zarządu do KT, by nie przyjmować nieterminowych zgłoszeń (bez nadzwyczajnej przyczyny).

3. Relacja z postępów w negocjacjach dot. wydania książki "Intermediate Course" Gity Iyengar [KP]. Obecnie gotowa jest umowa oraz zgoda dwóch tłumaczy. Sprawę będzie koordynować Justyna Wojciechowska.

4. Dyskusja nad typami rekomendacji na egzaminy. Konieczność wyjaśnienia na stronie internetowej SJIP czym się różnią oba typy rekomendacji oraz zamieszczenie dwóch oddzielnych formularzy.

5. Relacja Julii z postępu prac nad PKJI. Decyzja o rozpisaniu konkursu na FB dot. wyboru nadruku na torby konwencji: [JP, OL].

6. Dyskusja dot. zamówienia toreb na konwencję. Czy produkować więcej toreb do wykorzystania jako gadżety przy innych wydarzeniach o tematyce jogicznej (tj. Międzynarodowy Dzień Jogi) [OL

Ewentualny projekt neutralnego nadruku zostanie zlecony w sytuacji, gdy bardziej opłacalne finansowo dla SJIP będzie wyprodukowanie większej ilości toreb [OL].

7. Dyskusja dot. aktywizacji szkół jogi do akcji Bellur Project w 2015. Trzeba przygotować plakat A4 na domową drukarkę. Do działań animacyjnych zgłosiła się Olga - akcja już od połowy listopada.

8. Sklep internetowy - zgoda Zarządu na wysłanie artykułów do sklepów za granicą: np.: Monachium [KP].

9. Konwencja 2016 - propozycja nauczyciela - Faeq Biria [KP].

webmaster