Protokół z zebrania Zarządu: 7 kwietnia 2015

Protokół z zebrania Zarządu: 7 kwietnia 2015

Konferencja przez Skype

Obecni:

Katarzyna Pilorz (protokolant), Olga Lasota, Julia Południewska, Justyna Wojciechowska.

Uchwały:

Zarząd nie podjął żadnych uchwał.

1. Dyskusja dotycząca kandydatów na wolontariuszy do pracy przy konwencji. Propozycja aby porozmawiać z osobami, które mogą przejąć:

· koordynację wolontariuszy [KP]

· opiekę nad Gulnaaz [JP]

· nadzór nad produkcją i montażem bannera [JW]

2. Omówienie terminu próbnego druku toreb. Termin został ustalony tak, aby mieć jak największą jasność dot. ilości uczestników. Nadzoruje Olga Lasota.

3. Kwestia organizacji podróży Gulnaaz. Julia Południewska koordynuje współpracę z pozostałymi organizatorami z Europy: Holandia, Szwecja, Hiszpania. Zakupione zostały już bilety na podróże po Europie oraz bilety Europa-Indie.

4. Sprzęt potrzebny do konwencji: po 4 koce na osobę, w sumie ok. 400 koców. Za sprzęt specjalistyczny uznajemy: liny, bolstery i drabinki. Koordynacją sprzętu zajmie się Justyna Wojciechowska.

5. Kwestie techniczne dot. konwencji:

· patroni konwencji: Padma i Magazyn Joga - trzeba zawrzeć umowy [OL]

· ratownik medyczny: do uzgodnienia z OSIRem [JP]

· techniczny od dźwięku i nawiewu: wolontariusz [JP]

· stoły, krzesła na potrzeby recepcji (6+8): do uzgodnienia z OSIRem [JP]

· materiały informacyjne dot. punktów gastronomicznych oraz komunikacji [OL]

6. Pomysł aby rozesłać zaproszenia do osób/stowarzyszeń z zagranicy [KP].

7. Umowy do podpisania z tłumaczami [KP]

8. Dyskusja dot. wyczerpania nakładu „podstawowych wskazówek dla nauczycieli jogi” i ewentualnej kolejnej edycji [KP+JW].

 

 

webmaster