Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: I-III’15

Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: I-III’15

Spotkania Zarządu (konferencje przez Skype’a):

· 20 stycznia/ 10 lutego

· 24 lutego

· 10 marca

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu.

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację, w szczególności informacji dotyczących konwencji w 2015 roku.

Sklep internetowy SJIP:

· Zarząd koordynował procedury sprzedaży i reklamacji sprzedawanego towaru.

Strona www i ewidencja członków:

· Zarząd nadzorował prace administratora strony www.

· Zarząd koordynował uaktualnianie listy członków na rok 2015.

· Zarząd kierował procedurą weryfikacji zgłoszeń na egzaminy pod kątem opłaconych składek członkowskich i dopełnionego CMu.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował procedurę zapisów na egzaminy oraz uzupełniania brakujących dokumentów.

· Zarząd koordynował ustalenia dot. egzaminów Intro 2 w lutym oraz Junior Intermediate w lipcu i wrześniu.

Kontakty z RIMYI:

· Zarząd prowadził negocjacje zmierzające do uzyskania praw do publikacji podręcznika „Intermediate Course” dla nauczycieli jogi

· Zarząd rozpoczął procedurę podpisywania nowej umowy dot. CMu z uwagi na przeniesienie praw do znaku towarowego IYENGAR (R) na Gitę i Prasianta Iyengarów

Międzynarodowy Dzień Jogi:

· Zarząd wyłonił reprezentanta w osobie Olgi Lasota do współpracy z organizatorami tej imprezy w Polsce.

Konwencja 2015:

Zarząd koordynował:

· wymianę informacji z innymi organizatorami konwencji Gulnaaz w Europie [JP]

· zakup biletów lotniczych dla Gulnaaz [JP]

· prace projektanta znaku graficznego i materiałów reklamowych [KP, OL]

· tworzenie materiałów informacyjnych do prasy [OL]

· wypożyczenia podestu scenicznego [JP]

· logistyki związanej ze transportem sprzętu [JW]

· konkurs zmierzający do wyłonienia projektu na torbę [OL]

· nadzorował procedurę wyboru producenta i rodzaju toreb na konwencję [OL]

· podpisywanie umowy z OSIR na Polnej o wynajem sali [JP]

· zorganizowanie noclegów dla Gulnaaz [JP]

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

 

 

webmaster