Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: IV-VI’15

Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: IV-VI’15

Spotkania Zarządu (konferencje przez Skype’a):

· 7 kwietnia

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu.

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację, w szczególności informacji dotyczących konwencji w 2015 roku.

Sklep internetowy SJIP:

· Zarząd koordynował procedury sprzedaży i reklamacji sprzedawanego towaru.

Ewidencja członków:

· Zarząd nadzorował prace administratora strony www.

· Zarząd koordynował uaktualnianie listy członków na rok 2015.

· Zarząd kierował procedurą weryfikacji zgłoszeń na egzaminy pod kątem opłaconych składek członkowskich i dopełnionego CMu.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował procedurę zapisów na egzaminy oraz uzupełniania brakujących dokumentów.

· Zarząd koordynował ustalenia dot. egzaminu Junior Intermediate w lipcu i wrześniu.

Międzynarodowy Dzień Jogi 2015:

· Zarząd wykupił stoisko na ŚDJ oraz zaopatrzył je w towary (książki, koszulki, DVD)

· Julia Południewska reprezentowała SJIP w ramach tej imprezy.

Konwencja 2015:

Zarząd koordynował:

· prace projektanta znaku graficznego i materiałów reklamowych [OL]

· tworzenie materiałów informacyjnych do prasy [OL]

· wypożyczenie podestu scenicznego [JP]

· produkcję banneru oraz toreb wg projektu [OL]

· logistykę związaną ze transportem sprzętu [JW]

· pracę wolontariuszy oraz działanie recepcji [JP, OL]

· współpracę z partnerami: Padma Wear [JP], Joga Magazyn [OL]

· weryfikację list zapisanych na konwencję [JP]

· transport, zakwaterowanie oraz pobyt z atrakcjami Gulnaaz  [JP]

· rozliczenie kosztów konwencji oraz wynagrodzenie dla prowadzącej [JP]

Zwołanie oraz przeprowadzenie ZWZC 2015:

· Zarząd zwołał ZWZC a następnie przeprowadził je

· Zarząd odpowiedział na pytania Komisji Rewizyjnej zawarte w jej sprawozdaniu

· Zarząd przygotował dokumenty po ZWZC i przekazał je do sekretariatu

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

 

 

 

webmaster