Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: VII-IX’15

Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: VII-IX’15

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu.

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację, w szczególności informacji dotyczących konwencji w 2015 roku.

Sklep internetowy SJIP:

· Zarząd koordynował procedury sprzedaży i reklamacji sprzedawanego towaru.

Ewidencja członków:

· Zarząd nadzorował prace administratora strony www - w tym modernizację platformy Joomla.

· Zarząd kierował procedurą weryfikacji zgłoszeń na egzaminy pod kątem opłaconych składek członkowskich i dopełnionego CMu.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował organizację oraz rozliczenie egzaminu Junior Intermediate w lipcu i wrześniu.

Konwencja 2016:

· uzyskano zgodę prowadzącego Faeqa Birii oraz ustalono termin PKJI 2016

· wybrano oraz zarezerwowano obiekt na PKJI 2016 - Com-Com Zone w Krakowie

· zaproponowano współpracę tłumaczom oraz grafikowi

· uzgodniono grupę asystentów

Zwołanie oraz przeprowadzenie NWZC 2015:

· Zarząd zwołał NWZC a następnie przeprowadził je

· Zarząd przygotował dokumenty po NWZC i przekazał je do sekretariatu a następnie do KRSu (rejestracja nowych członków Zarządu)

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

 

 

 

 

webmaster