Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: X-XII’15

Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: X-XII’15

Spotkania Zarządu:

· 8 listopada

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu.

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację, w szczególności informacji dotyczących konwencji w 2015 roku.

· Zarząd nawiązał współpracę z portalem „Boso na Macie” - w celu wymiany informacji.

Sklep internetowy SJIP:

· Zarząd koordynował procedury sprzedaży przez Internet oraz stacjonarnie przy okazji warsztatów i szkoleń w Krakowie.

Promocja CMu wśród absolwentów treningu nauczycielskiego:

· Zarząd promował idee pozyskania Certyfikatu wśród osób kończących trening nauczycielski

· Zarząd podpisał umowy z większością osób, które zdały egzamin Intro II w listopadzie.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował organizację oraz rozliczenie egzaminu Introductory w listopadzie.

Konwencja 2016:

· ustalono kwotę opłat, daty rozpoczęcia i zamknięcia rejestracji

· uzgodniono plan dnia z prowadzącym oraz kwestię nieodpłatnego posiłku

· przedyskutowano temat wypożyczenia sprzętu do jogi na konwencję

· ustalono warunki współpracy z tłumaczami, grafikiem oraz ratownikiem medycznym

· zebrano teksty nt Faeqa od jego bliskich uczniów do publikacji

· sformułowano regulamin

· zlecono projekty graficzne

· stworzono ofertę po polsku i angielsku na www

Wznowienie publikacji książkowych:

· Zarząd wznowił obie publikacje - osobą nadzorującą była Justyna Wojciechowska.

Akcja Bellur Project:

· Zarząd ogłosił akcję zbierania środków na BP.

Współpraca z KT:

· Zarząd zwołał i moderował spotkanie grupy roboczej KT przed spotkaniem egzaminatorów w RIMYI w Punie w celu ustalenia wspólnego stanowiska.

· Zarząd przygotował potrzebne dokumenty na spotkanie oraz zlecił tłumaczenie części z nich.

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

webmaster