Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: I-III’16

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu.

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację, w szczególności informacji dotyczących konwencji w 2016 roku.

Sklep internetowy SJIP:

· Zarząd koordynował procedury sprzedaży i reklamacji sprzedawanego towaru.

Strona www, ewidencja członków i dyplomy SJIP:

· Zarząd nadzorował prace administratora strony www.

· Zarząd koordynował uaktualnianie listy członków na rok 2016.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował procedurę zapisów na egzaminy.

Wytyczne z Puny po spotkaniu egzaminatorów:

· Zarząd koordynował obieg informacji i dyskusję między KT i Zarządem dotyczącą wdrożenia wniosków ze spotkania egzaminatorów w RIMYI w Punie (XII’15).

System motywacyjny dla egzaminatorów:

· Zarząd zaproponował i poddał pod dyskusję system motywacyjny dla osób egzaminujących, który miałby być rodzajem rekompensaty za poświęcony czas i energię na egzaminowanie.

Patronat SJIP nad warsztatami z nauczycielami Advanced:

· Zarząd zaproponował i poddał pod dyskusję projekt patronatu SJIP nad warsztatami z nauczycielami stopnia Advanced prowadzonymi w Polsce.

· Zarząd konsultował projekt z biurem księgowym.

Procedury uzyskiwania dyplomów z RIMYI:

· Zarząd zaproponował, poddał pod dyskusję i uchwalił procedurę uzyskiwania dyplomów z RIMYI.

· Zarząd wprowadził zmiany w umowach z organizatorami egzaminów w związku z podjętą uchwałą.

Honorowe członkostwo SJIP:

· Zarząd uchwalił, że na ZWZC głosowaniu zostanie poddana propozycja przyznania honorowego członkostwa Gabrielli Gubilaro i Faeqowi Birii, którzy kładli podwaliny pod rozwój jogi w Polsce w latach 80tych i 90tych.

Konwencja 2016:

Zarząd koordynował:

· prace projektanta znaku graficznego i materiałów reklamowych [KP]

· tworzenie informacji praktycznej dla uczestników [MZ]

· korespondencję z prowadzącym dotyczącą noclegu i przelotów [KP]

· ustalenie jaką ilość koców do jogi można będzie wypożyczyć od szkół [RG]

· nabór wolontariuszy i ustalenie ich zakresu obowiązków [KP]

 

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

webmaster