Sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP za rok 2015

W ciągu roku 2015 zarząd SJIP spotkał się na 5 formalnych zebraniach:

· w Krakowie (XI’15)

· przez Skype (I, II, III, IV’15)

nie podjął żadnych uchwał.

Działania Zarządu obejmowały w roku 2015:

1) Nadzór oraz rozliczenie organizacji 6 egzaminów nauczycielskich na stopnie:

a) Introductory II            (II’15, XI’15 Kraków)

b) Junior Interm I                       (IX’15 Kraków)

c) Junior Interm I, II i III                         (VII‘15 Warszawa)

2) Prowadzenie serwisu internetowego, profilu na FB oraz redagowanie biuletynu informacyjnego SJIP. Na działania te składały się:

· dodawanie nowych artykułów i informacji

· modernizowanie istniejących formularzy zapisów i tworzenie nowych

· ustalenie harmonogramu publikacji materiałów

Systematyczne zamieszczanie informacji o aktualnościach SJIP w magazynie JOGA.

3) Nadzór nad pracami sekretariatu, kancelarii prawnej i biura księgowego

4) Organizację (zwołanie i przeprowadzenie):

· ZWZC 16 maja 2015 - Warszawa

· NWZC 12 września 2015 - Kraków

5) Wyrejestrowanie ustępujących członków Zarządu i zarejestrowanie nowych w KRSie.

6) Organizację Polskiej Konwencji Jogi Iyengara: 15-17 maja 2015 w Warszawie. Organizacja obejmowała:

· koordynację podróży Gulnaaz Dashti do Europy i po Europie z innymi organizatorami jej konwencji

· zamieszczenie informacji o konwencji w 2 językach na stronie www oraz rozpropagowanie jej w Polsce i za granicą (Internet, magazyny branżowe)

· przeprowadzenie zapisów oraz weryfikację wpłat

· wynajęcie sali na konwencję, wypożyczenie sprzętu, wynajem podestu, nadzorowanie i koordynowanie działań wokół organizacji miejsca konwencji

· koordynację prac graficznych nad logo konwencji, projektem banneru oraz toreb z nadrukami, nadzór nad wykonaniem toreb oraz koszulek

· zapewnienie Gulnaaz Dashti warunków bytowych (nocleg, wyżywienie) oraz zorganizowanie czasu wolnego

· koordynację współpracy z patronami medialnymi oraz wystawcami

· rozliczenie konwencji, uregulowanie należności podwykonawcom oraz prowadzącej

· koordynację prac fotografa, zamieszczenie zdjęć z konwencji na stronie www

7) Przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej Certyfication Mark w roku 2015, w tym:

a) zgromadzenie i weryfikację aplikacji

b) podpisanie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia

8) Prowadzenie sklepu internetowego SJIP w tym zorganizowanie stoiska podczas zjazdów treningów nauczycielskich w Krakowie.

9) Podjęcie działań zmierzających do organizacji drugiej Polskiej Konwencji Jogi Iyengara z Faeqiem Birią w czerwcu 2016:

· rozmowy z prowadzącym dot możliwości przyjazdu i terminu

· znalezienie odpowiedniego obiektu w Krakowie na organizację PKJI 2016

· zatrudnienie grafika do oprawy graficznej konwencji

· ustalenie szczegółów dot cateringu

· zdobycie praw do zdjęć z Faeqiem

· sformułowanie oferty na www, przetłumaczenie jej

· obliczenie budżetu, ustalenie ceny za udział

· wysłanie informacji do magazynu JOGA

· zebranie wspomnień nt Faeqa

· uzgodnienie warunków dla asystentów, ustalenie kto asystuje

10) Organizację akcji charytatywnej zbiórki pieniędzy w dniu urodzin Śri BKS Iyengara w szkołach członków stowarzyszenia i przeznaczenie pieniędzy z akcji na Bellur Project oraz przelew zebranych środków na konto Bellur Trust.

11) Koordynację zapisów uczestników z Polski w warsztacie jogi z Gitą Iyengar w Punie.

12) Przygotowanie materiałów dla delegacji z KT SJIP na spotkanie egzaminatorów w Punie, koordynację organizacji tego spotkania.

13) Napisanie artykułu dla magazynu JOGA nt. systemu kształcenia nauczycieli wg metody Iyengara oraz na temat CMu.

14) Zorganizowanie stoiska SJIP podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Jogi w Warszawie.

15) Wznowiono obie publikacje: Joga w praktyce oraz Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi.

16) Rozpoczęto akcję promocji CMu na zjazdach treningów nauczycielskich.

webmaster