Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: IV-VI’16

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu.

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację, w szczególności informacji dotyczących konwencji w 2016 roku.

Sklep internetowy SJIP:

· Zarząd koordynował procedury sprzedaży i reklamacji sprzedawanego towaru.

Strona www, ewidencja członków i dyplomy SJIP:

· Zarząd nadzorował prace administratora strony www.

· Zarząd koordynował uaktualnianie listy członków na rok 2015.

· Zarząd kierował procedurą weryfikacji zgłoszeń na egzaminy pod kątem opłaconych składek członkowskich i dopełnionego CMu.

· Zarząd koordynował reorganizację informacji na www mającą na celu umieszczenie tam informacji o warsztatach advanced oraz szkoleniach nauczycielskich.

· Zarząd koordynował utworzenie forum dyskusyjnego na stronie www.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował procedurę weryfikacji osób zapisanych na egzaminy.

· Zarząd koordynował podpisanie umowy z organizatorem egzaminu - Intro II.

· Zarząd koordynował rozliczenie egzaminu.

Międzynarodowy Dzień Jogi 2016:

· Zarząd wykupił stoisko na ŚDJ oraz zaopatrzył je w towary (książki, koszulki, DVD)

· Julia Południewska reprezentowała SJIP w ramach tej imprezy.

System motywacyjny dla egzaminatorów:

· Zarząd przyznał nagrodę motywacyjną Ewie Wardzale za wyjątkowy wkład w egzaminy w 2015 roku - w postaci ufundowania udziału w PKJI oraz Warsztacie z nauczycielem Advanced.

Patronat SJIP nad warsztatami z nauczycielami Advanced:

· Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem 2 warsztatów z Seniorem Advanced w Polsce: z Davidem Meloni (IX, Kraków), z Gabriellą Giubilaro (X, Kraków)

· Zarząd konsultował projekt z biurem księgowym.

Zwołanie oraz przeprowadzenie ZWZC 2016:

· Zarząd przygotował materiały dot. obowiązków Prezesa Zarządu

· Zarząd zwołał ZWZC a następnie przeprowadził je

· Zarząd przygotował dokumenty po ZWZC i przekazał je do sekretariatu

· Zarząd przygotował dokumenty rejestrowe do KRSu oraz koordynował złożenie ich

Konwencja 2016:

Zarząd koordynował:

· prace projektanta znaku graficznego i materiałów reklamowych [KP]

· tworzenie informacji praktycznej dla uczestników [MZ]

· oznakowanie sali do jogi i całego obiektu [MZ]

· produkcję toreb na konwencję [AR]

· produkcję koszulek dla wolontariuszy, asystentów, tłumaczy i organizatorów [JW]

· korespondencję z prowadzącym dotyczącą noclegu i przelotów [KP]

· ustalenie jaką ilość koców do jogi można będzie wypożyczyć od szkół [RG]

· nabór wolontariuszy i ustalenie ich zakresu obowiązków [KP]

· produkcję i transport koców [KP]

· odbiór goszczącego nauczyciela oraz jego transport po Krakowie [KP]

· podpisanie umowy z prowadzącym [KP]

· regulowanie należności [KP]

· rozliczenie się z wolontariuszami [KP]

· mailingi po konwencyjne [KP]

· akcję zbierania i udostępniania notatek [KP]

· zamieszczenie po konwencyjnych gadżetówo w sklepie internetowym [KP]

· przygotowanie certyfikatów honorowego członkostwa dla obojga uhonorowanych plus prezentów dla nich [KP]

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Menedżer)

webmaster