Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: X-XII’16

1. Spotkania Zarządu

- Zarząd zorganizował i przeprowadził 3 spotkania jego członków

 

2. Organizacja

- Zarząd podpisał nową umowę na prowadzenie usług prawniczych dla Stowarzyszenia

- Zarząd koordynował zapisy członków stowarzyszenia na egzaminy nauczycielskie w 2017r

- Zarząd brał udział w organizacji wydarzeń związanych z Projektem Bellur i jego promocji wśród członków Stowarzyszenia

- Zarząd przygotował kalendarz Indie 2017, wykorzystując zdjęcia członków Stowarzyszenia z którego dochód został przeznaczony na Projekt Bellur.

- Zarząd otworzył nowe konto bankowe

 

3. Organizacja pracy w sekretariacie:

- Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu

 

4. Strona www, ewidencja członków

- Zarząd nadzorował prace administratora strony www oraz zlecał mu wykonanie niezbędnych zmian

 

5. Obieg informacji:

- Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

- Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację,

- Zarząd koordynował umieszczanie treści na stronie www i profilu FB związane z Projektem Bellur

 

6. Sklep internetowy SJIP:

- Zarząd koordynował procedury sprzedaży przez Internet

 

7. Publikacje książkowe:

- Zarząd prowadził rozmowy w sprawie tłumaczenia i wydawania nowych książek

 

8. Konwencja Jogi 2017

- Zarząd przygotował budżet Konwencji Jogi w 2017r  oraz dokonał niezbędnych ustaleń dotyczących Konwencji z prowadzącym Birjoo Mehta.

 

9. Współpraca z KT:

- Zarząd koordynował umieszczanie na stronie www terminów przyszłych egzaminów

webmaster