Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: I-III’17

1. Spotkania Zarządu

- Zarząd zorganizował i przeprowadził 3 spotkania jego członków


2. Organizacja

- Zarząd koordynował zapisy członków stowarzyszenia na egzaminy nauczycielskie w 2017r

- Zarząd ustalał i koordynował przygotowanie zmian Statutu Stowarzyszenia

- Zarząd zwołał i przeprowadził Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

- Zarząd otworzył nowe konto walutowe dla potrzeb zakupów zagranicznych

3. Organizacja pracy w sekretariacie:

- Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu


4. Strona www, ewidencja członków

- Zarząd nadzorował prace administratora strony www oraz zlecał mu wykonanie niezbędnych zmian

- Zarząd koordynował uaktualnianie listy członków na rok 2017


5. Obieg informacji:

- Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

- Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację,

- Rozliczył Projekt Bellur oraz opublikował kwoty zebranych środków na stronie internetowej i profilu FB.


6. Sklep internetowy SJIP:

- Zarząd koordynował procedury sprzedaży przez Internet


7. Publikacje książkowe:

- Zarząd prowadził rozmowy w sprawie tłumaczenia i wydawania nowych książek

- Zarząd zlecił tłumaczenie książki Rity Keller o starzeniu się.


8. Konwencja Jogi 2017

- Zarząd prowadził korespondencję z prowadzącym w sprawie planu Konwencji oraz preferencji przylotu i wylotu

- Zarząd wykupił bilet lotniczy oraz zarezerwował nocleg dla prowadzącego

- Zarząd zlecił i koordynował prace graficzne związane z Konwencją

- Zarząd sformułował Regulamin Konwencji oraz Praktyczne Informację dla uczestników

- Zarząd stworzył ofertę po polsku i angielsku na www

- Zarząd podpisał umowy na wynajem Sali, nagłośnienie oraz catering na Konwencję

- Zarząd nawiązał współpracę z „Boso na Macie” w kwestii patronatu nad Konwencją Jogi


9. Zamówienie książek do sprzedaży:

- Zarząd koordynował zakup oraz transport książek Lois Stainberg z USA


9. Współpraca z KT:

- Zarząd prowadził rozmowy w sprawie dodatkowych terminów egzaminów na 2017r

- Zarząd otworzył nowe konto bankowe dla składek od uczestników kursów nauczycielskich

- Zarząd otworzył nowe konto bankowe walutowe dla celu zakupu książek oraz innych opłat w walucie


10. Promocja Stowarzyszenia

- Zarząd przeprowadził spotkanie z członkami nowego kursu nauczycielskiego przedstawiające oraz promujące Stowarzyszenie

webmaster